Sosialtjeneste

Ny modell skal få bukt med fattig­dom

Oppvekst. Ved å organisere tjenestene på en ny måte, håper Kristiansand kommune å forhindre at lavinntekt i familier går i arv.
11.11 2019 07:37

Ny rapport: 6 suksess­faktorer mot fattigdom

Oppvekst. Fattigdom er i noen kommuner så skambelagt at politikere ikke vil erkjenne at de har et problem. Det kommer fram i en ny rapport.
7.11 2019 11:07

Unge kan få kutt i arbeids­avklarings­penger

Sosialtjeneste. Regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, men vil sette inn tiltak for å få dem raskere i jobb.
3.10 2019 07:45

Flere fattige får barnetrygd uten trekk i sosialhjelp

Sosialtjeneste. Kommunestyret i Karmøy har vedtatt å holde barnetrygden utenfor ved tildeling av sosialhjelp. Flere har gjort lignende vedtak. 
5.7 2019 08:25

Regjeringen kom­pen­serer AAP med 105 millioner

Sosialtjeneste. Strengere regler for statlige arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført mange over på sosialhjelp. Regjeringen bevilger 90 millioner kroner i revidert budsjett til å kompensere kommunenes merkostnader. 
10.5 2019 08:54

Færre får arbeids­avklarings­penger

Sosialtjeneste. Ved utgangen av første kvartal i år fikk 122.800 personer her i landet arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er 1 prosent færre enn ved nyttår, viser Nav-tall.
16.4 2019 12:34

Mæland gir «et veldig tydelig nei» til å kompensere kommunene

Politikk. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt løfter om å kompensere merkostnader kommunene får på grunn av endringer i AAP-ordningen. Kommunalministeren sier noe helt annet.
15.4 2019 14:17

Nav: 3.100 flere får sosial­hjelp etter strengere AAP-regler

Økonomi. Navs statistikksjef mener regjeringens regelinnstramming for arbeidsavklaringspenger utvilsomt har ført til at mange flere trenger sosialhjelp.
4.4 2019 09:01

55 prosent økning i sosialhjelp i Nittedal

Økonomi. 140.00 personer fikk sosialhjelp i 2018. Det er en økning på 3 prosent fra 2017. Se endringen i din kommune her.
15.3 2019 14:38

Mener forslag til vergemålslov ikke går langt nok

Jus. Fylkesmennene varsler at endringene i vergemålsloven går for langt, vil belaste kommunene og truer rettssikkerheten. Uloba mener at rettssikkerheten er truet fordi lovendringene ikke går langt nok. 
1.3 2019 08:22

Sider