Sosialtjeneste

Bergen bruker 11 millioner på gratis internett til fattige

Sosialtjeneste. Internett i skolearbeid er blitt så viktig at Bergen kommune tar regningen for barnefamilier med dårlig råd, melder NRK.
18.1 2018 08:36

Høyre vil ha aktivitets­plikt opp til 35 år

Politikk. Høyre foreslår å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere fra 29 år, slik det er i dag, til å omfatte alle opp til 35 år.
13.11 2017 08:48

Mange fattige barn i byene – særlig i Oslo

Stortingsvalget 2017. Barnefattigdom er én av sakene på dagsorden i Arendalsuka denne uka. Bufdir er bekymret over utviklingen.
14.8 2017 08:31

Flere får sosial­hjelp

Sosialtjeneste. For første gang siden 2004 var det i fjor over 130.000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. 6,2 milliarder kroner ble utbetalt. 
6.7 2017 10:06

Kvalifiserer folk vekk fra sosialen

Kommunebarometeret. Sterk satsing på kvalifiseringsprogrammet er én av årsakene til at Øksnes topper sosialbarometeret for annen gang. 
3.7 2017 09:19

Studie: Aktivitetsplikt kan bety mindre kriminalitet

Sosialtjeneste. Aktivitetskrav til sosialhjelp kan gjøre at ungdom begår mindre kriminalitet, ifølge en ny studie.
2.6 2017 09:32

Oslo lanserer tiltakspakke for å håndtere tiggerproblemene

Økonomi. Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.
9.5 2017 17:04

Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner

Økonomi. Nav opplever årlig pågang fra foreldre som søker støtte til konfirmasjoner. I Trondheim gis det rundt 5.000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
2.5 2017 08:14

Vil ha flere på kvalifiserings­program

Styring. Unge som står uten arbeid og utdanning, bør i større grad få kvalifiseringsprogram framfor arbeidsavklaringspenger, mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
24.4 2017 12:56

Sider