Språkspalta

Departementet legger til grunn – klart språk

Språkspalta. I dag skal de kommunale skribenter få fred. Men jeg holder meg innenfor det kommunale. Jeg ser på forslaget til lov for kommuner og fylkeskommuner.
13.4 2018 11:11

Språk for kriser

Språkspalta. Norske kommuner vet at de må være beredt på kriser og uønskede hendelser. Systemet er sikkert veltrimmet, men informasjonen om hva kommunen gjør og hva innbyggerne kan forvente, er tilfeldig og preget av fagspråk.
7.4 2018 07:21

Språk, kultur og @helsesista

Språkspalta. Denne uken fikk flere offentlige etater fortjent ros for sitt arbeid med klart språk og bedre tekster da årets klarspråkpriser ble delt ut. Alle prisvinnerne la – direkte eller indirekte – vekt på at språkarbeid er kulturarbeid da de fortalte om hva de hadde gjort.
23.3 2018 20:39

Hvem leser gjennom teksten?

Språkspalta. Det er bra med ordførere som skriver om politikk og arbeidshverdag. Men er det noen som sjekker hva som legges ut?
16.3 2018 16:21

En vigsler som vier

Språkspalta. Kommune-Norge har fått en ny yrkesgruppe og noen nye begreper. Vi snakker om seremonimesteren – en vigsler –  som skal vie innbyggere som vil inngå ekteskap.
11.3 2018 17:27

Verdiskapende ord

Språkspalta. Det nye Trøndelags-fylket vil skape verdier og være innovativ. Slikt blir det mange ord av.
4.3 2018 21:52

Klimaambisjoner forsvinner i ord

Språkspalta. Akershus fylkeskommune vil være et klimapolitisk foregangsfylke. Det får vi ikke umiddelbart øye på når vi leser om den regionale planen for klima og energi som er sendt på høring.
19.2 2018 07:14

Svikt i vann­forsyningen

Språkspalta. Hovedstaden skal få ny vannforsyning. Det angår visst mange mennesker, også meg. Bare så synd at informasjonsbrosjyren ikke gir svar på hvordan.
9.2 2018 13:40

Kommune er et fint ord, men …

Språkspalta. Hvor mange ganger må du skrive kommune for at leseren skal forstå hva teksten dreier seg om? 
2.2 2018 15:56

Tette stadar og tett språk

Språkspalta. Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane starta arbeidsåret med fleire omfangsrike og viktige saker. Her var det i overkant mykje å lese for fylkespolitikarane.
28.1 2018 09:17

Sider