Språkspalta

Pbl., fvl., LNF-områder og DUS-saker

Språkspalta. Det blir fort mange vanskelige ord og forkortelser når innbyggeren innlater seg på et søknadspliktig byggeprosjekt. Slik trenger det ikke å være.
19.1 2018 15:44

Tid for årsrapport

Språkspalta. Det er eit nytt år og arbeidet med årsrapporten for 2016 går inn i sluttfasen. Men kvifor skriv kommunar årsrapport? Kven skal lese sluttproduktet? Kva tyder det for språk og utforming?
14.1 2018 18:25

Ordgyteri i vann­området

Språkspalta. Viktige saker blir ikke viktigere selv om de er lange og tunge. I Øystre Slidre kan de fatte seg mer i korthet, spesielt når kommunestyret skal sende avgårde en høringsuttalelse.
21.12 2017 14:50

Like a rolling fylkesplan

Språkspalta. Østfold har nylig behandlet forslag til ny samfunnsdel i fylkesplanen. Det er et viktig dokument, men hvorfor gjemme analyser og forslag bak så mange ord og mye tekst?
15.12 2017 13:38

Kommune­bilder i styrings­dialogen

Språkspalta. Fylkesmannen er viktig for Kommune-Norge. Medarbeiderne her skal bistå og passe på kommunene. Da må de bli forstått.
9.12 2017 06:14

Oversikt med mellomtitler

Språkspalta. Store tekstmengder blir ugjennomtrengelige hvis det ikke skapes orden. Her kommer et superenkelt tips.
1.12 2017 17:50

Hold til venstre - se opp for gjengangere

Språkspalta. Det er ikke uten betydning hvor du plasserer verbene i en setning. Og det er noen ord du må passe deg for.
24.11 2017 09:08

Fylkes­kommunal inn­pakking

Språkspalta. Hvis budskapet skal nå fram, må det pakkes ut, ikke pakkes inn.
17.11 2017 17:59

Viktig melding, sjekk telefonen

Språkspalta. Alle kommuner har, eller bør ha, et godt system for varsling av innbyggerne. Da står gjerne elektronikken i sentrum, men ikke glem den skriftlige informasjonen om selve systemet.
10.11 2017 13:50

Velkommen til kommunen

Språkspalta. Mye fakta, litt skryt og en del traust prosa. Slik presenterer et knippe kommuner seg på hjemmesidene sine. Men unntak fins.
3.11 2017 15:20

Sider