Språkspalta

Stillingsoverdrivelser

Språkspalta. Mange som skriver kommunale stillingsannonser kjenner ikke begrensningens kunst. Det gjør utlysningene overdrevne og fulle av selvfølgeligheter og gjentakelser.
30.6 2017 09:36

Lesbare tall

Språkspalta. Ikke tull med tallene. De må være lette å lese og skrives med konsekvens.
23.6 2017 15:43

Fokus på i forhold til

Språkspalta. God språkbruk handler blant annet om å skrive presist og bruke riktige ord og ordene riktig.
16.6 2017 08:56

Vær venstre­orientert

Språkspalta. Unngå høyreorienterte perioder der poengene forsvinner bak en vegg av informasjonstunge og innskutte setninger.
9.6 2017 12:02

Ikke la para­grafene stå i veien

Språkspalta. Er svaret ja eller nei? Mange som har søkt en offentlig etat om et eller annet, lurer på det, men de er ikke alltid sikker etter å ha lest svarbrevet.
6.6 2017 14:27

Hva er poenget?

Språkspalta. Kommunale hjemmesider er et godt sted å formidle nyheter. Men da må poenget komme først.
26.5 2017 15:20

Oslos imponerende plan, men…

Språkspalta. En kommuneplan angår alle som bor, arbeider og lever i kommunen. Slik innleder Oslo kommune samfunnsdelen i forslaget til ny kommuneplan. Da må dette gjennomsyre språk og utforming.
19.5 2017 08:54

Pass på verba

Språkspalta. Ei god og tydeleg setning inneheld eit verb. Med eit verb på plass skjer det noko. Då får vi merksemd.
12.5 2017 15:10

Kvifor skriv vi ein tekst?

Språkspalta. Ein tekst på den kommunale heimesida skal formidle noko viktig til innbyggjarane. Korleis gjer vi det?
5.5 2017 14:58

Vokt deg for smarte ord

Språkspalta. Kommune-Norge er tett på innbyggerne og den lokale virkeligheten. Men det er ikke alltid denne jordnærheten avspeiler seg i ordbruken.
28.4 2017 10:08

Sider