Språkspalta

Legg nok arbeid i plan­dokumenter

Språkspalta. En velskrevet og velredigert kommunal plan er gull verd for alle som trenger informasjon og kunnskap på et område. Legg derfor mye arbeid i utforming og språk.
21.4 2017 08:07

Vær til stede i teksten

Språkspalta. Det er ingen grunn til å gjemme subjektet i en tekst. Mottakeren vil vite hvem som snakker eller er avsender.
7.4 2017 12:33

Selvskryt på grensen

Språkspalta. Det er forståelig at ordførere vil snakke opp egen kommune. Men hvis selvskrytet skal være troverdig, må ordbruken være gjennomtenkt.
31.3 2017 08:04

Ikke slurv med kor­rektur

Språkspalta. Feilfrie tekster er målet når vi skriver. Det er vanskelig. Få av oss er feilfrie. Derfor må vi lese korrektur.  
27.3 2017 15:50

Ta en pause, sett komma

Språkspalta. Mange sliter og slurver med komma. Det er synd fordi manglende komma kan gjøre en tekst tyngre å forstå. 
17.3 2017 08:39

Sakspapirer. Hvorfor må de være så lange?

Styring. Presise saksdokumenter er gull verdt for politikere i offentlige styrer og utvalg. Men hvorfor må kommunestyredokumentene være så lange?
10.3 2017 08:11

Paragraf­rytter i skogen

Språkspalta. På samme måte som mange trær kan stå i veien for skogen, kan mange ord stå i veien for budskapet. Hva er da vitsen med alle ordene?
3.3 2017 08:43

Orddeling, binde­strek og sær­skriving

Språkspalta. Mange av de ordene vi bruker i norsk, består av flere ord. Da er det fristende å dele ordene. Men vi risikerer å endre meningsinnholdet.
24.2 2017 08:30

Tettpakket tekst

Språkspalta. Hardstappete pølser smaker sjelden godt. Også hardstappete setninger er vanskelig å fordøye. Men det er fristende å si mye på en gang. En sak er kanskje komplisert og viktig. Den kan ikke framstilles for klart, tror vi. Resultatet er ofte for mye informasjon mellom to punktum. 
20.2 2017 08:15

Skriv for leseren

Språkspalta. Kommunale hjemmesider er et naturlig sted å orientere seg om noe av det som skjer i lokalsamfunnet. Derfor må kommunens medarbeidere tenke gjennom hva som formidles der og hvordan det formidles. 
10.2 2017 10:40

Sider