Språkspalta

Stor eller liten forbokstav?

Språkspalta. I utgangspunktet er det enkelt å vite når vi skal innlede et ord med stor eller liten bokstav. Hovedregelen er at bare egennavn skal ha stor bokstav. Men hvilke offentlige virksomheter er egennavn og kvalifiserer for stor forbokstav? 
3.2 2017 11:01

Gode tekster har god struktur

Språkspalta. Struktur er viktig i alle tekster, både i interne notater, saksdokumenter til kommunale utvalg, i ulike brev og i nettekster. 
27.1 2017 14:46

Skriv forstå­elige brev

Språkspalta. Å sende ut uforståelige brev er både tidkrevende og dyrt for kommunen.
20.1 2017 11:22

Spar ikke på punktum og kulepunkter

Språkspalta. Det aller enkleste, ja, mest banale, språkrådet er å sette punktum. Men, utrolig nok, rådet er stadig like aktuelt. Selv de som synes de setter punktum ofte, kan lese videre.
13.1 2017 08:14

Hva er godt språk og en god tekst?

Språkspalta. Velkommen til første utgave av Kommunal Rapports språkspalte. Målet er å hjelpe medarbeidere i kommuner, fylkeskommuner og offentlige selskaper og virksomheter å skrive så gode tekster som mulig. God skriftlig kommunikasjon handler om demokrati og deltakelse, rettssikkerhet og effektivitet. 
6.1 2017 08:20

Sider