Statsbudsjett

De rød­grønne plusser på mil­liarder

Politikk. I dag vedtar Stortinget kommuneproposisjonen. De rødgrønne opposisjonspartiene foreslår både å doble og nesten triple regjeringens ramme for kommuneøkonomien neste år.
18.6 2019 08:09

Skatteinntektene oppjusteres

Økonomi. 2019 anslås å bli et godt skatteår for Kommune-Norge. I revidert nasjonalbudsjett er sektorens skatteinntekter oppjustert med 1,5 milliard kroner.
15.5 2019 08:25

Færre havbruks­kroner til lakse­kommunene

Økonomi. I oktober deles det ut 458,5 millioner Havbruksfond-kroner. Utbetalingen er 7 millioner lavere enn anslått. 
14.5 2019 14:29

Bortfall av eiendomsskatt fullkompenseres ikke

Statsbudsjett. Kommunene taper årlig om lag 730 millioner kroner i inntekter ved bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner.
14.5 2019 14:35

Kommunene får 1–2 milliarder mer i 2020

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår i kommuneproposisjonen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.
14.5 2019 11:03

Så mye taper og vinner fyl­kene på nytt inn­tekts­system

Statsbudsjett. Agder, Vestfold og Telemark og Viken taper mest på det nye inntektssystemet for fylkeskommunene. Men regjeringen demper virkningene kraftig, for å sikre fylkene stabil økonomi gjennom regionreformen.
14.5 2019 10:49

Veterinær­insti­tuttet blir værende i fem byer

Politikk. Regjeringen setter av 30 millioner i revidert nasjonalbudsjett for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
8.5 2019 12:25

Finansminis­teren varsler stram­mere budsjett

Statsbudsjett. Finansminister Siv Jensen (Frp) advarer om at handlingsrommet i neste års statsbudsjett blir langt trangere enn før. Tirsdag møtes regjeringen til budsjettmøte.
19.3 2019 09:00

KS-gjennom­slag i bud­sjett­avtalen

Statsbudsjett. KS er fornøyd med at kommunesektoren har fått flere gjennomslag i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF.
23.11 2018 08:32

Mer til kom­munene i budsjett­avtalen

Statsbudsjett. KrF fikk gjennomslag for sitt største kommunekrav i budsjettavtalen, men måtte gi opp å få mer regionale utviklingsmidler til fylkene.
21.11 2018 09:08

Sider