Statsbudsjett

– Skivebom at helse og omsorg kuttes

Statsbudsjett. Kommunalminister Monica Mæland (H) vedgår at veksten i kommunenes inntekter neste år blir mindre enn den har vært, men ikke at det rammer helse og omsorg.
8.10 2018 16:26

Skal «jakte» på minoritetsbarn til barnehager

Statsbudsjett. Kommunene bør få 9 millioner kroner for å få flere barn fra utsatte byområder til å begynne i barnehage, foreslår regjeringen.
8.10 2018 16:42

Ingen økning til flom- og skredsikring

Statsbudsjett. Regjeringen forslår samme beløp til flom- og skredsikring i kommunene neste år som årets bevilgning. KS håper Stortinget vil sørge for påplussing.
8.10 2018 14:02

5.000 kroner døgnet for rus- og psykiatripasienter

Statsbudsjett. Regjeringen trosser advarsler fra KS og ber kommunene betale 4.885 kroner døgnet for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus.  
8.10 2018 16:33

– Det dårligste kommune­opp­legget på mange år

Statsbudsjett. Kommuneopplegget i budsjettet er for stramt, mener opposisjonen på Stortinget, som har lovet å plusse på de frie inntektene med 3–4 milliarder.
8.10 2018 12:33

Litt strammere for kommunene

Statsbudsjett. – Årets statsbudsjett vil oppleves strammere enn fjorårets ute i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
8.10 2018 12:31

KS frir til Stortinget

Statsbudsjett. Regjeringen vil bruke 102 millioner kroner på bemanningsnormene i barnehager neste år. Det er nær 300 millioner kroner for lite, mener KS.
8.10 2018 12:03

1,5 milliarder kroner til lærernormen

Statsbudsjett. Regjeringen vil øremerke 1,5 milliarder kroner til for å trappe opp lærernormen til høsten. KS er fornøyd med beløpet.
8.10 2018 10:43

2,6 milli­arder mer i frie inntekter

Politikk. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke kommunesektorens frie inntekter med om lag 2,6 milliarder kroner.
8.10 2018 10:00

Deler tilskuddsramme i to

Statsbudsjett. Regjeringen vil dele ordningen med investeringstilskudd i to, slik at halvparten av pengene skal gå til rehabilitering av gamle sykehjem. 
8.10 2018 13:28

Sider