Styring

Ny rapport: Små krise­sentre sliter med knappe ressurser

Styring. Flere krisesentre har fem eller færre ansatte.
19.11 2019 10:31

Finansbyråden i Oslo be­nekter at halv­parten av de ansatte i kommunen ikke har fast jobb

Administrasjon. Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) avviser at nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune bare er midlertidig ansatt. Tallet er rundt én av tre, ifølge ham.
19.11 2019 08:37

Etterlyser bedre Kostra-tall

Økonomi. Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) mener store variasjoner i kommunenes innrapportering går ut over kvaliteten på Kostra-tallene.   
19.11 2019 08:07

14 vil ta over kommune i økonomisk trøbbel

Ledelse. De neste fire årene må Nordreisa kutte 32 millioner kroner i driften.
15.11 2019 11:06

Forskning: Store for­skjeller i barne­vernets arbeid og vurderinger

Barnevern. – Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
14.11 2019 12:42

Ansatte varsler om fryktkultur i Nordkapp

Styring. Denne rapporten beskriver arbeidsmiljøet.
13.11 2019 10:30

Arbeidstilsynet ga Oslo beskjed om å stanse lovbrudd i 2012

Styring. Oslo kommune fikk i 2012 beskjed fra Arbeidstilsynet om å stanse bruddene på arbeidsmiljøloven. Sju år senere har kommunen nesten 250.000 lovbrudd.
11.11 2019 12:56

Ny modell skal få bukt med fattig­dom

Oppvekst. Ved å organisere tjenestene på en ny måte, håper Kristiansand kommune å forhindre at lavinntekt i familier går i arv.
11.11 2019 07:37

Ny rapport: 6 suksess­faktorer mot fattigdom

Oppvekst. Fattigdom er i noen kommuner så skambelagt at politikere ikke vil erkjenne at de har et problem. Det kommer fram i en ny rapport.
7.11 2019 11:07

Ber 211 kommuner om å ta imot 5.120 flyktninger

Flyktninger og integrering. Flyktningene skal bosettes i alle landsdeler. Se hvor mange flyktninger din kommune er bedt om å ta imot neste år.
8.11 2019 07:37

Sider