Styring

Ønsker åpenhet og inn­syn i kommunens arbeid

Åpenhet. Å være folkevalgt eller kommunalt ansatt kan innebære kontakt med media. Alle landets kommuner mottar nå en åpenhetsplakat fra Pressens offentlighetsutvalg. 
28.10 2019 07:41

Ni kjemper om å bli toppleder i Gloppen

Ledelse. Blant dem er én intern søker og én tidligere kommunalsjef i Gloppen.
25.10 2019 07:40

Miljø­direktoratet: Kostnader til over­vann og slokke­vann kan dekkes gjennom gebyr

Økonomi. Men det forutsetter at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
24.10 2019 08:22

Seks kjemper om toppjobb i Sømna

Ledelse. Blant konkurrentene er konstituert kommunedirektør Ben Andre Graven.
22.10 2019 16:05

Ombuds­mannen: Feil å ilegge lærer skriftlig advarsel etter Facebook­-kommentar

Jus. Mener ytringen er vernet av ytringsfriheten og ber kommunen trekke advarselen tilbake.
23.10 2019 09:42

NRK: 6.000 brudd på arbeids­miljøloven i velferds­etaten i Oslo kommune

Styring. Velferdsetaten i Oslo kommune har totalt over 6.000 brudd på arbeidsmiljøloven fra 2016 til september i år, ifølge tall NRK har fått innsyn i.
21.10 2019 15:59

Fylkes­mannen opp­hever ved­tak i varslings­saken i Eidskog

Administrasjon. Fylkesmannen konkluderer med at rådmannen er inhabil, og oppfordrer til gransking.    
21.10 2019 14:28

Nye Ålesund er årets nynorsk­kommune

Politikk. Juryen meiner kommunen utmerkar seg ved å ha ei raus og demokratisk innstilling til språk.
21.10 2019 09:21

Kommunerevisjonen vil undersøke alle Lan Marie Bergs etater

Styring. Kommunerevisjonen vil undersøke alle etatene som er underlagt MDG-byråd Lan Marie Berg i Oslo.
18.10 2019 10:20

NKF: Hvert fjerde sykehjem har utvendige feil eller mangler

Pleie og omsorg. Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) er bekymret for tilstanden ved norske sykehjem. De mener vedlikehold må inn i neste års budsjetter. 
17.10 2019 15:24

Sider