Styring

Bømlo-rådmann døde av hjertestans

Ledelse. Geir Ebbesvik Aga ble 61 år.
15.10 2019 14:37

Omsorgs­firma tapte erstatnings­krav mot Lenvik kommune

Jus. Retten konstaterer at kommunen brøt reglene om offentlige anskaffelser i den såkalte helsekjøpsaken i Lenvik, men kommunen frifinnes for erstatningskravet fordi saken er foreldet.
15.10 2019 08:37

Bernt: Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte

Styring. Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen. Det sier professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.
15.10 2019 09:41

NRK: Over 5.000 lovbrudd i Vann- og avløpsetaten i Oslo

Styring. Siden 2016 har det vært over 5.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Vann- og avløpsetaten, får miljøbyråd Lan Marie Berg opplyst av sine underliggende etater.
11.10 2019 12:51

Pensjon på anbud: Storebrand billigst, men tapte nye Øygarden

Innkjøp. KLP stakk av med seieren i den første anbudskonkurransen etter Storebrands gjeninntreden på markedet for kommunal tjenestepensjon. Tap til tross; Hippe henger ikke med hodet. 
10.10 2019 15:58

Disse prosjektene får til­skudd for å stoppe ekstremisme

Oppvekst. Nå deles ut til sammen 13,6 millioner kroner i tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
14.10 2019 08:26

Vil ikke la folkevalgte kontakte ansatte direkte

Politikk. Rådmannen i nye Kristiansand vil at all kommunikasjon skal gå via toppledelsen. MDG er kritisk.
9.10 2019 15:55

Direkte­anskaffelse koster Steigen kommune 800.000

Styring. Kofa mener at en endring av rammeavtalen for IKT-driftstjenester var en ulovlig direkteanskaffelse. Steigen kommune har fått et gebyr på 800 000 kroner, og betydelige advokatutgifter.
9.10 2019 15:36

Rapport: Barne­vernet trenger bedre kompetanse

Barnevern.  Treårig utdanning for å arbeide i kommunalt barnevern er ikke nok, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 
11.10 2019 12:53

Nav kritiseres for manglende kontroll med arbeid­smarkeds­tiltak

Styring. Nav får kritikk fra Riksrevisjonen for manglende kontroll med leverandører av arbeidsmarkedstiltak.
8.10 2019 13:53

Sider