Verdt å lytte til brukerne

Kommunebarometeret. I Ringsaker kommune spør de brukerne om hva de syns om kvaliteten på tjenestene. Sammen med Lom og Drammen er Ringsaker den kommunen i landet som i størst grad lytter til brukerne, viser de ferske Kostra-tallene. All ære til disse kommunene. 

Vi mener brukerperspektivet har en betydelig verdi. Det gir da også positive utslag på Kommunebarometeret. 

Hele 107 av 430 kommuner spør ikke brukerne. Det er altfor mange. Dermed går de fleste kommunene glipp av viktig kunnskap. De forblir nokså uvitende om hvordan brukerne deres opplever de kommunale tjenestene. Og ikke minst går de glipp av potensielt gode innspill til hvordan tjenestene kan bli bedre, fra dem som kjenner dem. Det er synd, for da blir det vanskeligere å navigere seg fram til målet.

Hvis kommunen har et konkret mål, vel å merke. I Ringsaker, som vi skriver om i denne avisa, har de klare mål for brukertilfredshet. Her har skolene, sykehjemmene og de andre enhetene spurt brukerne årlig eller hvert annet år om deres mening om tilbudet de får. Slik blir brukernes meninger satt i system. Over tid avtegner det seg hvilke behov som skal dekkes. Da blir det lettere å treffe riktig med prioriteringene – slik at innbyggerne blir fornøyd med tjenestene til seg og sine. Det er dem tjenestene er til for.

Ringsaker-eksemplet viser hvor god investering det kan være å skaffe seg kunnskap om hva brukerne vil ha. Det er et godt råd å starte med å måle det man syns er viktigst. Særlig hvis kommunen også gjør noe med det brukerne påpeker, kan dette bli suksessfullt.

I Ringsaker blir resultatene av brukerundersøkelsene behandlet av kommunestyret. Dermed blir veien kortere mellom politikerne som bestemmer over tjenestene og innbyggerne som bruker dem. Vi er ikke i tvil om effekten. Når de ansvarlige er brukerorientert, mener vi sjansene for best mulig anvendelse av skattebetalernes penger er de beste.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!