Sjekk din kommunes plassering i Kommunebarometeret 2015

Kommunebarometeret. Her finner du tabellplasseringen for alle kommuner i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2015. Hvem er best i fylket og kommunegruppa? Alt finner du her.

Fra denne artikkelen kan du klikke deg inn på til sammen fire tabeller som samlet gir full oversikt over plasseringene i det foreløpige barometeret. Vi kaller det foreløpig fordi Statistisk sentralbyrå først i juni kommer med de endelige Kostra-tallene for 2014 - og Kostra er en vesentlig del av barometeret.

Hvilke nøkkeltall som er brukt, kan du finne i vår metodeblogg for 2015.

Tabellene

Foreløpig rangering sammenlagt - totaltabellen (har også med rangering uten hensyn til inntekt)

Foreløpig rangering innen grunnskole, eldreomsorg, barnevern og barnehage

Foreløpig rangering innen helse, sosial, økonomi og kostnadsnivå

Foreløpig rangering innen kultur, miljø og ressurser, saksbehandling og vann, avløp og renovasjon

Her finner du de 30 beste i 2015

Rangering justert for inntektsnivå Kommune Fylke Korrigert inntekt Rangering nøkkeltall alene Grunn-
skole
Eldre-
omsorg
Barnevern Barnehage Økonomi Kostnads-
nivå
1 Oppdal Sør-Trøndelag 101 3 23 97 27 54 69 167
2 Gloppen Sogn og Fjordane 98 13 9 47 45 197 317 155
3 Høylandet Nord-Trøndelag 105 4 79 72 102 8 131 102
4 Sogndal Sogn og Fjordane 100 11 3 200 293 204 35 186
5 Mandal Vest-Agder 93 24 36 99 51 244 154 39
6 Asker Akershus 102 10 4 240 68 252 64 166
7 Ås Akershus 94 31 31 93 265 313 75 59
8 Nesodden Akershus 94 38 15 265 229 286 256 81
9 Siljan Telemark 96 33 198 216 25 18 44 201
10 Førde Sogn og Fjordane 99 25 1 17 221 112 296 194
11 Oppegård Akershus 97 32 6 211 140 400 181 74
12 Ål Buskerud 103 19 162 53 283 108 55 331
13 Sandefjord Vestfold 91 67 135 150 10 193 9 82
14 Vestby Akershus 93 61 117 106 81 283 118 25
15 Stryn Sogn og Fjordane 95 52 7 270 234 323 134 42
16 Rogaland 94 59 222 69 243 422 25 76
17 Moss Østfold 96 53 113 94 120 236 189 29
18 Lesja Oppland 115 8 21 239 52 9 263 290
19 Alvdal Hedmark 102 30 8 191 201 379 120 145
20 Os (Hedm.) Hedmark 101 36 14 48 126 212 196 94
21 Larvik Vestfold 91 93 252 50 12 101 308 17
22 Dovre Oppland 101 40 95 353 146 13 264 269
23 Ski Akershus 93 81 50 77 85 277 262 43
24 Frogn Akershus 96 66 39 197 76 413 102 46
25 Horten Vestfold 91 113 131 309 83 270 123 12
26 Sandøy Møre og Romsdal 106 26 268 294 17 59 330 327
27 Bærum Akershus 104 34 2 157 232 339 72 148
28 Askvoll Sogn og Fjordane 97 69 5 60 123 306 300 117
29 Hole Buskerud 93 103 45 30 169 170 375 293
30 Skjåk Oppland 117 15 124 333 82 37 10 399

Tabellen er korrigert etter første publisering.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.