- Fakta må på bordet

Kommunebarometeret. Fylkesmannen i Finnmark har gjort avtale om kjøp og bruk av kommunebarometer for alle kommunene i fylket fra Kommunal Rapport. – Vi trenger fakta før kommunereformen, sier prosessveileder Bente Larssen.
Prosessveileder Bente Larssen snakker om betydningen av å måle i kommunereformens tid. Foto: Magnus K. Bjørke

– Vi må få kunnskap om hva kommunene står foran før kommunereformen. Diskusjonen må være faktabasert. Så får man ta den politiske diskusjonen. Vi kan ikke begynne med dem, da stopper de gode prosessene opp, sa  prosessveileder Bente Larssen ved Fylkesmannen i Finnmark i sitt foredrag på Kommunal Rapports konferanse om kommunale målinger i Oslo torsdag.

Larssen mener at analysene som Fylkesmannen nå får tilgang til blant annet kan bidra konkret når Fylkesmannen skal legge fram forslag til ny kommunestruktur senest høsten 2016.

– Stortinget sa i forrige uke at regjeringen må sørge for at fylkesmennene kommer med tilrådninger til sammenslåinger. Departementet skal gi nærmere informasjon om hva det innebærer. Det som er viktig, er at vi kan ikke basere vurderingene på synsing. Vi må gjøre troverdige vurderinger. Da blir Kommunebarometeret viktig.

– Ikke sultne på resultater

Analysene viser at Finnmark har store utfordringer.

– Vi har en vanskelig demografisk utvikling. Der det er befolkningsvekst skyldes det utenlandsk innflytting. Vi har små og sårbare lokalsamfunn som skal levere lovpålagte tjenester, for eksempel barnevern. Vi har problemer med rekruttering og fagmiljøer, for eksempel skaffe nok leger og sykepleiere, sa Larssen.

Prosessveilederen fikk spørsmål fra salen om hvorfor måleresultatene blir dårligere og dårligere jo lenger nord man kommer.

– Svaret ligger mye i tradisjon. Vi har vennet oss til et lavt nivå og stiller ikke krav. Det dreier seg om kultur og holdninger. Man er ikke sultne på å vise at man får bedre resultater. Vi må kanskje legge oss litt av med å tenke at det er greit som det er.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.