- Målinger gir innbyggere kontroll

Kommunebarometeret. Målinger som viser hvordan kommuner gjør jobben sin er et utrolig viktig for gode tjenester, sier konsulent Bjørn Brox.
– Målinger viser om kommuner gjør jobben sin, sier konsulent Bjørn Brox. Foto: Magnus K. Bjørke

– Innbyggere, pressen og tilsynsmyndigheter kan kontrollere kommunene via Kostra, sa Brox da han innledet om “Hva er gode målinger” på konferansen om Kommunebarometeret i Oslo torsdag.

Se video fra barometer-konferansen her.

Brox påpekte at samtidig som vi har mange tall som viser hvor mye penger kommunene bruker på de ulike tjenestene, har vi få tall som viser hvilke tjenester som produseres for dem.

– Det burde bekymre folk i kommunesektoren at vi har så få tall som viser virkelig tjenesteproduksjon.

Grunnskolen er den sektoren som ifølge Brox har best mulighet til å målte kvalitet i tjenesten. Der kan man måle læringsutbytte via nasjonale prøver og trivselen til elever gjennom elevundersøkelsen.

– Det gir et håndfast grunnlag for å se forbedringspotensialet. Grunnskolen ligger himmelvidt foran de andre kommunale tjenestene når det gjelder å sammenlikne kvalitet. Hvilke muligheter har vi for eksempel til å måle kvalitet i barnehager? Ingen verdens ting. Det er nesten ingen barnehager som forsøker å måle resultater.

Lang erfaring

Brox har i mange år vært spaltist i Kommunal Rapports ukeavis. På siste side i avisa anmelder han kommuners budsjett og årsmeldinger og gir konkrete råd til hvordan de kan lage bedre styringsdokumenter.

Du som ikke kan delta på konferansen, kan følge den live via nettsidene våre her.

Årets vinner av Kommunebaromteret er Oppdal. De betegner seg som ikke “særlig fancy”. Her kan du lese om vinneren.

Les også: Årlang vinner faller til 60-plass

* Bjørn Brox arbeider med økonomiplanlegging og målstyring i kommunene.

* Han har jobbet mye med individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) – og KOSTRA-basert budsjettering, bestiller-utførermodellen innenfor pleie og omsorg samt likebehandling av private og kommunale barnehager.

* Han har også evaluert innføring av tonivåmodellen i tre kommuner.

* Brox har tidligere arbeidet som økonomisjef i Røyken kommune, journalist i Kommunal Rapport, økonomisjef i avdeling barn og unge i Bærum kommune og økonom i teknisk avdeling i Tromsø kommune.

Kilde: Agenda Kaupang AS

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.