Vinnerne av Kommunebarometeret 2015

Kommunebarometeret. Oppdal kommune er vinner av Kommunebarometeret 2015, mens Ullensvang er «Årets stjerneskudd».
Rådmann Hedvig Moe Øren i Ullensvang fikk prisen som Årets stjerneskudd, mens rådmann Dagfinn Skjølsvold og ordfører Ola Røtvei (Ap) i Oppdal fikk prisen som vinnere av Kommunebarometeret 2015. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Oppdal er en fjellkommune som ligget godt an siden det første Kommunebarometeret i  2010. Kommunen kommer godt ut på alle områder, særlig på grunnskole, vann, avløp og renovasjon, barnehage, barnevern, økonomi, kostnadsnivå og eldreomsorg, sa ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport da hun delte ut prisen til ordfører Ola Røtvei (Ap) og rådmann Dagfinn Skjølsvold.

Prisene ble delt ut Kommunal Rapports halvdagskonferanse om måling i Kommune-Norge i dag.

Her kan du se prisutdelingen på nett-tv.

Ullensvang fikk prisen som «Årets stjerneskudd». Fruktkommunen i Hordaland hadde i 2014 framgang på nesten alle områder. Det er første gang Kommunal Rapport deler ut en pris til kommunen med størst framgang.

Ullensvang har størst framgang innen grunnskole, barnevern, barnehage, sosialtjeneste og saksbehandling. Få elever skårer lavt på nasjonale prøver på 9. trinn, og nesten alle fullfører videregående. Kostnadene i grunnskolen går ned etter to skolesammenslåinger høsten 2013.

Samlet går Ullensvang herad 222 plasser opp fra en 332. plass i fjor til 110 plass i år. Da er fjorårets baromenter oppdatert med årets kriterier, slik at de to målingene er sammenlignbare.

Hva er Kommunebarometeret?

* Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.

* Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

* Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2014.

* I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.
 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.