Havbruk-kommuner går fram i Økonomibarometeret

Kommunebarometeret. Det nye havbruksfondet gir kommunene inntekter fra oppdrettsnæringen, og setter et klart preg på økonomien i Kommune-Norge i 2018, viser Økonomibarometeret fra Kommunal Rapport.

Økonomibarometeret er en del av Kommunebarometeret til Kommunal Rapport, som presenteres i sin helhet torsdag 28. mars.

I økonomidelen av barometeret er kommunenes netto driftsresultat korrigert for flere elementer, inkludert utbetalingene fra Havbruksfondet, fordi størrelsen vil variere enormt fra år til år.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.