– Når innbyggerne ikke har tillit, må alt skje i åpenhet

Kommuneprofilen. Gudrun H. Grindaker er nominert for tydelig lederskap og gode økonomiske resultater i sin tid som rådmann i Halden.
Gudrun Haabeth Grindaker. Foto: Magnus Knutsen Bjørke


Gudrun Haabeth Grindaker

59 år

Sykepleier med tilleggsutdanning i folkehelse og ledelse.

Prosjektleder for sammenslåingen av Sandefjord, Stokke og Andebu. Blir rådmann i nye Sandefjord fra 2017

Rådmann i Halden februar 2013 – september 2015.

Tidligere områdedirektør for helse og velferd i KS, assisterende rådmann og helse- og sosialsjef i Nittedal og sjefsykepleier ved Ullevål sykehus.

 

Årets kommuneprofil 2015: Kandidat 1

– Det jeg er mest stolt av fra Halden, er at alt vi gjorde var veldig forankret i verdier. Vi flagget åpenhet og tillit veldig høyt. Når innbyggerne ikke har tillit til kommunen, må alt skje i full åpenhet, sier Grindaker.

Hun var rådmann i Halden i to og et halvt år før hun i høst ble headhuntet til Sandefjord for å bli prosjektleder og siden rådmann for den første nye kommunen som etableres gjennom kommunereformen.

Vestfoldingene ville ha «en tydelig, inkluderende leder med bred erfaring og god gjennomføringsevne», og Halden-ordfører Thor Edquist (H) måtte takke av en «en fantastisk rådmann». Ifølge ham har Grindaker innført en helt ny lederstil i Halden og bygd tillit innad og utad gjennom åpenhet, redelighet og skikkelighet.

Halden har i årevis hatt et høyt politisk konfliktnivå, som har resultert i mange medieoppslag og dårlig omdømme. Det er tradisjon for sterk politisk detaljstyring.

Etter politisk maktskifte i 2011, ble ny rådmann konstituert før Grindaker tok over tidlig i 2013. Hun markerte straks at hun ikke lar seg instruere i personalsaker, og har måttet takle  harde utfall fra opposisjonen. Sammen med ordføreren har hun vært opptatt av å etablere et tydelig skille mellom politikk og administrasjon.

Halden har fortsatt landets største oppsamlede underskudd og trenger åtte år på å komme ut av Robek. Men etter flere år med store driftsunderskudd, gikk Halden i 2014 med et ørlite overskudd. Kommunen ser ut til å klare budsjettet i år også.

Kostra-tallene viser en kraftig effektivisering av driften, særlig innen pleie og omsorg. Halden er den eneste kommunen der lønnsutgiftene i denne sektoren gikk ned i fjor. Kommunen driver nå mye billigere enn snittet i sin kommunegruppe.

Snuoperasjonen har vakt oppsikt i Kommune-Norge, og Grindaker har det siste året vært en ettertraktet foredragsholder.

– Dette er ikke noe jeg har fått til alene. Det vi har fått til, skyldes en utrolig flott ledergruppe, stor innsats fra hele organisasjonen og et politisk lederskap som stilte krav, og ga oss handlingsrom og tillit, sier Grindaker.

Hvis du vil stemme på Gudrun Haabeth Grindaker:

Send «profil» mellomrom og tallet 1 til 2131. Du kan stemme fram til 8. desember klokka 16.00, og avgi så mange stemmer du vil. Hver stemme koster 3 kroner.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.