Får resultater med målstyring og treårsplaner

Kommuneprofilen. Rådmann Andreas Chr. Nørve i Vanylven setter konkrete mål for alt fra lokaldemokrati til fiberdekning og hjelp til utsatt ungdom. Det lønner seg. 
Andreas Chr. Nørve er nominert til Årets kommuneprofil for 2017 blant annet fordi Vanylven tar godt imot kandidater som trenger arbeidstrening og gir alle som søker læreplass. Foto: André Johan Pedersen

Andreas Chr. Nørve (50)

Rådmann i Vanylven

Studerte jus i Bergen

Jobbet i Rikstrygdeverket i Oslo i fire år før han ble assisterende rådmann i Vanylven i 2009.

Har også vært økonomisjef i Vanylven i fem år før han ble rådmann i 2015.

Tidligere lokalpolitiker i Vanylven, for Frp


Juryens begrunnelse

Han sørger for lett tilgjengelig informasjon til politikere og innbyggere. Med støtte fra kommunestyret, foreslår ordføreren ham for andre gang til Årets kommuneprofil – for å ha bidratt til å utvikle lokalsamfunnet med alt fra varslingsrutiner til fiber til alle. Kommunen gir rabatt til dem som betaler fakturaer på nett i stedet for å legge gebyr på papirfaktura. Fradrag på studielån og høyere startlønn for lærere, sykepleiere og førskolelærere er også utenom det vanlige. Rådmannen oppleves som givende å samarbeide med. Han ser verdien av å satse på å inkludere folk, og kommunen har fått pris for inkluderende arbeidsliv fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Jeg skal bare rydde litt, sier Nørve og tar tak i en svart ruter, en liten skjerm og en ubestemmelig, liten grå trekantet plastdings som står midt på møtebordet på rådmannskontoret.

– Vi har stadig videokonferanser, forklarer rådmannen.

Et sterkt engasjement for digitale løsninger er én av grunnene til at Nørve er nominert til Årets kommuneprofil 2017. Rådmannen har stått i bresjen for å skaffe fiber til alle i kommunen, også et hus ytterst på en øde nes nord i kommunen.

– Vi skal ha fiber til alle innen 2019.

Rådmannen har dessuten sørget for rabatt til dem som betaler fakturaer på nett i stedet for å legge gebyr på papirfaktura. I forrige uke tok Vanylven, angivelig som den første kommunen i landet, i bruk en robot på permanent basis for å svare på spørsmål fra innbyggerne.

Nå planlegger han å innføre elektroniske reiseregninger som ikke trenger anvisning. Systemet skal baseres på stikkprøver.

– Hensikten er å flytte mer ressurser ut til brukerne.

Brenner for utsatt ungdom

Ute i gangen, forbi to–tre kontorer som står tomme fordi Nørve har tro på at det er bedre med en mindre administrasjon og flere ansatte i tjenestene, henger diplomet som Vanylven nylig fikk for inkluderende arbeidsliv (IA) fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Årsaken er blant annet «Jobbsjansen for unge vaksne», som Nørve tok initiativet til.

– Tall viser at åtte ungdommer i Vanylven faller til enhver tid ut av videregående. Jeg tenkte at vi må gjøre en ekstra innsats for dem. Målet er at seks av åtte skal være i jobb. I september var seks av sju i aktivitet, det er stort sett læreplasser.

Nørve har også satt et klart mål for sykefraværet. Det gikk ned fra 8 prosent i 2015 til 7,2 prosent i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå. Målet er at det skal være 6,2 prosent i 2020.

Slik stemmer du

Slik stemmer du på Nørve: Send kodeord Profil 2 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

Nørve håper at innføring av høyere startlønn for lærere, sykepleiere og førskolelærere og fradrag på studielån, som Finnmark og Troms, også skal påvirke sykefraværet.

– Kostra-tall viste at ansatte i skoler og barnehager og helse og omsorg i Vanylven hadde lav utdannelse. Vi måtte gjøre noe i konkurranse med andre kommuner. Utdanning gir bedre kvalitet på tjenestene, mer mestring og trolig lavere sykefravær. Effekten skal måles i 2020.

Færre innbyggere

Vanylven sentrum består av spredte hus. Det er ingen hovedgate. Kommunestyret sponser kantina som ligger i formannskapssalen. Den er åpen for innbyggerne slik at de har et sted å møtes.

Det tar 2,5 time å kjøre til Ålesund, en tur som inkluderer to ferjeturer der man rekker en svele. Folketallet i Vanylven har gått så mye ned at tre skoler, to barnehager og to institusjoner er lagt ned de siste årene. Nå håper Nørve at folketallet skal stabilisere seg.

– Vi var 3.202 innbyggere i januar. I går var vi 3.189. Tallene har jeg fra skatteoppkreveren. Vi brukte tidligere tall fra SSB, men det tok to–tre måneder. Vi har behov for oppdaterte tall fordi inntektene er knyttet til folketallet.

For å hindre den negative befolkningsutviklingen, har rådmannen sluttet å ha oppmerksomheten på økonomi. Nå er det kvaliteten på tjenestene han konsentrerer seg om. Han lager dessuten konkrete planer og mål for så å si alt, inklusive lokaldemokrati.

– Vi har vært i alle bygdene og spurt hva de er opptatt av, sier han og spretter opp av stolen. Han stiller seg foran et svært satellittkart på veggen, og begynner å plassere hvite magnetknotter på kartet. Knottene viser alle bygdene i kommunen.

– Vi holder kontakten videre med bygdene via deres facebooksider. Vi skal måle effekten med å se på valgdeltakelsen ved neste kommunevalg. Folk er så motstandere av målstyring, så jeg vet ikke om jeg tør å si det, men man må jo måle for å få resultater.

– Har du noen ledelsesfilosofi?

– Jeg tenker at det jeg ikke får gjort på tre år, det blir aldri gjort.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!