Har søkt for dobbelt av gulrot-pott

Kommunestruktur. 48 nye kommuner har søkt om totalt 317 millioner til veier og digitaliseringstiltak. Det er mer enn det dobbelte av potten.
Velferdsteknologi er ett av flere digitaliseringstiltak sammenslåtte kommuner nå søker om midler til. Bildet er fra botilbudet Kampen Omsorg+ i Oslo. Foto: Joakim S. Enger

Innen 1. juni kunne sammenslåtte kommuner søke om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak. I forbindelse med utlysningen uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at selv små tiltak kunne utgjøre en forskjell, som nye gang – og sykkelveier eller digitalisering av kommunale tjenester.

Nå er det klart at 48 nye kommuner har søkt innen fristen. De har søkt om tiltak for til sammen 317 millioner kroner. Men i potten for 2017 ligger bare 150 millioner kroner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.