Folk vil ha flere oppgaver

Kommunestruktur. Innbyggerne i Asker, Bærum, Røyken og Hurum vil at en ny kommune skal overta videregående skole og kollektivtransport, viser ny undersøkelse.
Asker-ordfører Lene Conradi (H) mener innbyggerundersøkelsen gir gode innspill i sammenslåingsutredningen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen som Asker, Bærum, Røyken, Hurum, Lier og Hole har bestilt av Trøndelag Forskning og Utvikling, ble presentert i dag. De seks kommunene i Akershus og Buskerud utreder kommunestruktur sammen.

Asker, Bærum, Røyken og Hurum ønsket å spørre om innbyggerne vil at en ny storkommune skal overta videregående opplæring og kollektivtransport, slik regjering og storting åpner for i oppgavemeldingen. Fire av ti innbyggere tror at utdanningstilbudet blir bedre dersom en ny kommune overtar ansvaret for videregående opplæring. Like mange tror ikke det blir noen endring, mens bare to av ti tror tilbudet blir dårligere. Nær halvparten av innbyggerne tror kollektivtransporten til Oslo vil bli bedre dersom en ny stor kommune får ansvaret for den. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.