Ingen avklaring i Vest-Agder

Kommunestruktur. Tre kommunestyrer i Vest-Agder skulle ta veivalg i kommunereformen torsdag, men slik ble det ikke.
Audnedal-ordfører Tønnes Seland (Bygdelista) vil ha fortgang i kommunereformen i Vest-Agder, men andre bremser. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunereformen vest i Vest-Agder er et lappeteppe av alternativer, som også strekker seg inn i Aust-Agder, Rogaland og Telemark. I går hadde tre av kommunestyrene møte, men i stedet for å klargjøre, gjorde de situasjonen enda mer uklar.

Audnedal er involvert i to alternativer, Lyngdal 4 og Midtre-Agder, og kommunestyret vedtok i går å innlede forhandlinger om begge alternativer. Innbyggerundersøkelsen i mai-juni viste da også dødt løp mellom de to alternativene. Det var det klareste vedtaket som ble fattet i Vest-Agder i går, men

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.