Reform også i valgkampen

Kommunestruktur. Det politiske arbeidet med kommunereformen har stoppet litt opp i valgkampen, men noen steder tas det avgjørende beslutninger, viser vårt reformkart.
Se interkativt kart i bunn av saken.

På Jæren avsluttet åtte kommuner sin felles utredning før sommeren. Nå tas de politiske veivalgene videre. På Nord-Jæren har formannskapene i Randaberg og Sandnes sagt nei til videre forhandlinger med Stavanger, som bare har Sola med seg i arbeidet for en storbykommune.

Av de sju kommunene som har utredet sammen i Knutepunkt Sørlandet, har fem formannskap tatt stilling til veien videre. Vennesla og Iveland har sagt nei til Kristiansand og ja til å utrede videre sammen. Birkenes, Lillesand og Kristiansand er så langt de som er med på en storkommune i sør.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.