Forhandler om sammenslåing i Troms

Kommunestruktur. I januar starter Lyngen, Storfjord og Kåfjord forhandlinger om sammenslåing. Det skal også forhandles om en storkommune rundt Tromsø.
I Troms starter Lyngen, Storfjord og Kåfjord forhandlinger om sammenslåing. Senere blir det forhandlinger om storkommunealternativet med Tromsø, Lyngen, Storfjord, Karlsøy og Balsfjord. Illustrasjon: Britt Glosvik

I Troms har kommunene rundt Harstad i sør ligget lengst framme i kommunereformen, men nå rører det på seg også nord i fylket.

Rett før nyttår vedtok kommunestyrene i Lyngen og Storfjord å innlede forhandlinger om sammenslåing, med start senest 10. januar. Kåfjord vil etter alt å dømme gjøre et liknende vedtak i løpet av januar, og bli med i forhandlingene om Lyngenfjordalternativet – som de tre kommunene har utredet sammen. En ny kommune rundt Lyngenfjorden vil få i overkant av 7.000 innbyggere.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.