16-åringer får stemme i flere folkeavstemninger

Kommunestruktur. Rundt 50 kommuner har til nå bestemt å la 16- og 17-åringer stemme i folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Og det kan bli enda flere.
Barneombud Anne Lindboe. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Stadig flere kommuner arrangerer folkeavstemninger våren 2016, og trenden er helt klart at 16- og 17-åringene innlemmes, sier barneombud Anne Lindboe.

Sammen med blant andre Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fikk Barneombudet gjennomslag for å holde forsøk med stemmerett for 16-åringer ved valgene i 2011 og i 2015.

– Å gi 16-åringer stemmerett ved folkeavstemninger er å gi dem eierskap til fremtiden sin. 16- og 17-åringer er modne nok, og med god informasjon og refleksjon kan de ta politiske valg på lik linje som voksne, sier Lindboe

Også internasjonalt er det blitt mer vanlig å senke stemmeretten til 16 år ved folkeavstemninger. I Skottland fikk 16-åringer stemme om løsrivelse i 2014, mens det er et stort press for å senke stemmerettsalderen ved folkeavstemningen om EU i Storbritannia i 2016, opplyser barneombudet.

(©NTB)

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.