Nå har vi 426 kommuner i Norge

Kommunestruktur. Vet du hvor mange kommuner som har blitt borte det siste tiåret, eller hvor mange vi hadde da det var som flest? Sjekk utviklingen her.
Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker; leder for strategi og samfunn Eirin Farmen og prosjektkoordinator Tina Skarheim i den nyeste kommunen Sandefjord. Foto: Terje Lien

1. januar ble Stokke og Andebu slått sammen med Sandefjord. Den nye kommunen, med kommunenummer 0710, er Norges 11. største kommune i folketall, med godt over 63.000 innbyggere.

De siste ti årene har dermed antall kommuner i Norge gått ned med fem, viser tabellen under:

– Det har vært en utrolig mengde saker og beslutninger. Det er mange detaljer, men ingen av dem er bagateller, oppsummerer den nye rådmannen Gudrun Haabeth Grindaker etter det siste års arbeid, overfor Kommunal Rapports ukeavis.

Hun fastslår at de har gjort det de sa de skulle gjøre. Å samordne datasystemene i den nye kommunen har som ventet vært en av de største utfordringene.

– Nå er IKT-løsningene er på plass, og innenfor budsjettet – bank i bordet!

Rundt halvparten av reformstøtten, 22 millioner kroner, har gått til IKT.

Den største endringen i den nye kommuneorganisasjonen er delingen av teknisk sektor i tre: Miljø og plan, næring og eiendom, park og grønt.

Geir Bjelkemyr-Østvang skal bli sjef for den nye avdelingen for eiendomsforvaltning og næringsutvikling.

– Jeg vil bruke mye tid på å finne ut hvordan vi kan nå det ambisiøse målet om å bli blant Norges mest attraktive næringskommuner. En større kommune, med ledige arealer i særlig Stokke og Andebu, gir nye muligheter, sier han.

Trenger større apparat

Grindaker trekker én veldig klar lærdom når hun ser tilbake på sammenslåingsprosessen.

– Det må være et større apparat når du skal bygge en ny kommune på så kort tid. Det har kun vært oss to som har vært dedikert fullt ut til prosjektet, sier hun, og nikker mot sin høyre hånd, Tina Skarheim.

Nyttårsaften markerer de tre gamle kommunene hver for seg at de går over i historien. 14. januar skal den nye kommunen feires med en stor festkonsert. Artister fra alle de tre kommunene skal opptre på hovedscenen i Hjertnes kulturhus i Sandefjord.

Hans Mathisen har komponert et eget verk til konserten, over tonerekken Ess-A-Ess. 

747 på det meste

I kommunereformen er det ventet at antall kommuner vil bli redusert med rundt 60. Det er den største reduksjonen i kommunetallet siden Schei-komiteen var i arbeid etter 2. verdenskrig. På det meste hadde Norge hele 747 kommuner, og komiteens arbeid førte til en reduksjon fra 744 til 454 innen mesteparten av reformen var gjennomført i 1967.

31. oktober 1946 oppnevnte Gerhardsen-regjeringen kommuneinndelingskomiteen, med fylkesmann Nikolai Schei i Sogn og Fjordane som leder. Juristen Schei hadde en høy stjerne etter krigen. Som leder for provianterings- og rasjoneringsdirektoratet bidro han til at Norge kom gjennom krigen uten stor matmangel. Schei var også medlem i Hjemmefrontens ledelse.

Schei-komiteens omfattende arbeid over 15 år førte til at kommunekartet ble totalt omformet. 744 kommuner i 1957 ble redusert med over en tredel til 454 i 1967. 

Men det hadde skjedd en like stor endring i de drøyt 100 årene som hadde gått siden formannskapslovene fra 1838 etablerte 392 byer og herreder. Reiseveien viste seg å være lang for å delta i lokaldemokratiet og drive kommunene. Fram til 1930 delte 302 herreder seg, slik at de ble nesten dobbelt så mange. I denne perioden lot staten kommunene bestemme sine egne grenser og oppgaver. 

På 1920- og 1930-tallet ble om lag 50 kommuner satt under streng statlig administrasjon. De var truet av konkurs etter store investeringer i særlig vannkraftverk. Denne krisen viste at mange små kommuner ikke var økonomiske bærekraftige. Det lokale selvstyrets omdømme ble kraftig svekket.

Som i dagens kommunereform hadde også Schei-komiteen noen klare oppfatninger om kommunestørrelse: Minst 2.500-3.000 innbyggere, 5.000-10.000 innbyggere der de geografiske hindrene var minst.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.