Deler Tysfjord i strid med fylkesmannens råd

Kommunestruktur. Kraftverk havner i nye Hamarøy kommune etter at Kommunaldepartementet har lyttet til et lokalt politisk initiativ og Sametinget når Tysfjord deles i to. Ordføreren reagerer kraftig.
Tysfjord deles i to slik at kraftinntektene havner i nye Hamarøy kommune, har Kommunaldepartementet bestemt. Arkivfoto: Lisa Rypeng

I dag, fredag, la departementet fram hvordan Tysfjord faktisk skal deles i to mellom Hamarøy og Narvik kommune.

I stedet for å velge ett av de to forslagene som Fylkesmannen i Nordland anbefalte, har Kommunaldepartementet i stedet valgt en løsning som er i tråd med et forslag fra Felleslista i Tysfjord, og Sametinget. «En viktig begrunnelse for å trekke grensen her er, i tillegg til at det har et engasjement i den samiske befolkningen i Tysfjord, er at områdene rundt innerfjordene i Tysfjord til riksgrensen har historisk vært brukt intensivt av den samiske befolkningen», heter det i beskrivelsen av forslaget i dokumentet som presenterer fylkesmannens tilråding.

– Vi har hatt en grundig prosess, og fått mange innspill til hvor den nye kommunegrensen bør gå. Vi har nå fattet et vedtak som jeg mener ivaretar de ulike hensynene i saken på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Fylkesmannen i Nordland skisserte fem mulige måter å dele Tysfjord på. Løsningen blir alternativ D, lagt fram av Felleslista i kommunen og støttet av Sametinget.

Kraftverk i Sørfjorden

Vedtaket vil medføre at Nordkraft AS sitt kraftverk i Sørfjorden og Sørfjord Vindkraftverk, som er under etablering, blir liggende i nye Hamarøy kommune. Det samme vil gjelde dersom godkjente planer for vindkraftverk på Sørfjordfjellet bli realisert.

– Departementet har også tatt hensyn til Sametingets vurdering av ivaretagelse av samiske interesser, sier statsråden.

I dag er Tysfjord kommune den eneste lulesamiske kommunen i forvaltningsområdet for samisk språk. Tysfjord og Hamarøy har inngått en intensjonsavtale om at de ved sammenslåing ønsker å bli en kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Jeg er opptatt av å sikre lulesamenes videre språkrettigheter. Det er derfor viktig at nye Hamarøy kommune blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk når Tysfjord kommune opphører fra 2020, sier Mæland i pressemeldingen.

Kritisk ordfører

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen er overfor NRK svært kritisk til at kommunen nå blir delt slik at en større del av inntektene tilfaller Hamarøy.

– Det blir særedeles vanskelig å fortsette. Dette lager arr i kommunen som tar generasjoner før det gror. Jeg kan forstå statsrådens ressonement dersom man legger godvilja til. Men her er åpenbart noe som er feil. Jeg kan vanskelig forstå hvordan man kan drive dette videre når man trykker på slike fundamentale ting, sier Johansen til NRK.

Elendig økonomi

Tysfjord er den kommunen i Norge som har det største oppsamlete underskuddet i Kommune-Norge. Hamarøy har også et stort udekket beløp i regnskapet. De to var blant bare ti kommuner som ikke hadde økonomitall klare innen Statistisk sentralbyrå 15. mars i år publiserte foreløpige regnskapstall for fjoråret.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.