Tror ikke på et renn av nye sammenslåinger

Kommunestruktur. Forsker Kjetil Lie ved Telemarksforsking er overrasket over hvor kraftige virkemidler for sammenslåing regjeringen viderefører – men tror ikke det blir veldig mange resultater.
Bø slår seg sammen med Sauherad i Telemark. Forsker Kjetil Lie ved Telemarksforsking tviler på at det blir mange flere sammenslåinger som følge av at gulrøttene ved sammenslåing blir forlenget. Foto: Per-Åge Eriksen

Regjeringen vil forlenge gulrøttene for kommuner som slår seg sammen, kom det fram i kommuneproposisjonen for 2019, som ble lagt fram i dag, tirsdag.

Lie er en av dem som har fulgt kommunereformen tett de siste årene, både som forsker og på oppdrag fra forskjellige kommuner.

– Dette er en sterkere videreføring enn jeg hadde forventet, og en klar oppfordring om å fortsette arbeidet med å få til færre kommuner. Her er ingen vesentlig svekkelse av de økonomiske virkemidlene, sier Lie til Kommunal Rapport.

Regjeringen understreker at inndelingstilskuddet ikke lenger er garantert på samme måte som de kommunene som har vedtatt å slå seg sammen. Dette har imidlertid foreløpig ingen praktisk betydning, påpeker Lie. Tilskuddet er fortsatt innrettet på tilnærmet samme måte som da første runde i reformen pågikk.

Men selv om det er noen diskusjoner om sammenslåing i enkelte kommuner, tror ikke Lie at gulrøttene vil ha særlig effekt.

– Jeg har mine tvil om dette vil avstedkomme noe renn av nye sammenslåinger. At det blir flere sammenslåinger enn det som er tilfellet nå, det tror jeg. Men frivillighetslinja skal legges til grunn, sier Lie.

Les også:

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.