Kommunene skal få tusenårssteder

Kultur. Regjeringen vil lage en egen tilskuddsordning for å opprette såkalte tusenårssteder i kommunene.
Ordningen skal starte i år 2000, og det er foreslått et minstebeløp på 200.000 kroner per kommune.
Tusenårsstedene i kommunene skal være en lokal møteplass og skal bidra til å foranke markeringen av tusenårsskiftet hos befolkningen i alle deler av landet prosjekt, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet. Stedet skal fortrinnsvis være et prosjekt i regi av en frivillig organisasjon, men den enkelte kommune skal prioritere mellom forslagene og fremme søknad om tilskudd til ett.
For tusenårskiftemarkeringen fra nyttårshelgen 1999 til 2005 foreslår regjeringen å bruke 280 millioner kroner til ulike markeringstiltak. Tilskudd til tusenårssteder i kommuner og fylker kommer i tillegg. Til fylkenes tusenårssteder er det foreslått at det settes av 30 millioner kroner på statsbudsjettet for 1999.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.