Her er de som er best på kulturminner

Kultur. 15 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. 
Tydal kommune er en av kommunene som kommer godt ut i Riksantikvarens rangering. Tydal har blant annet kulturminner i forbindelse med kraftutbygging. Vessingsjødammen ble bygd i 1959 og representerer etterkrigstidens platedammer. Foto: Statkraft

Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå). Det er fjerde gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminnearbeid, og helt i toppen finner vi flere nykommere.

─ I år er det mange kommuner som har forbedret sine resultater og klatret til topps i rangeringen. Vi gratulerer disse, og oppfordrer dem til å fortsette det gode arbeidet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Topp 15

Dette er de 15 beste kommunene i rangeringen: Asker, Brønnøy, Folldal, Haugesund, Hå, Karmøy, Kristiansand, Lesja, Odda, Oslo, Røros, Skedsmo, Suldal, Sørum og Trondheim.

De skårer høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner.

Se hele rangeringen av norske kommuner på Riksantikvarens nettsider.

Framgang

Tydal kommune i Sør-Trøndelag er en av kommunene med størst framgang i årets rangering, fra 2 poeng i fjor til 8 poeng i år. I Tydal er det mange kulturminner etter eldre bosetting og næring, sør-samiske kulturminner og kulturminner i forbindelse med kraftutbygging. Kommunen har prioritert å legge inn en ekstra innsats i kulturminneplanlegging, og har i 2017 søkt og fått innvilget tilskudd fra Riksantikvaren til arbeidet.  

– Godt å se at det gode arbeidet med registreringer av kulturminner, som er i gang, blir lagt merke til. Dette er veldig viktige oppgaver for å forstå og ta vare på historien vår. Jobben er ikke fullført, men vi er skikkelig i gang, sier Ole Bjarne Østby, ordfører i Tydal. 

Riksantikvarens kommunerangering
Hvert år rangerer Riksantikvaren norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA. Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av kulturminner. KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. I år er det færre kommuner enn i fjor som har svart. 
 

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!