Ber Høyesterett avvise sykelønnssak

Ledelse. Eide kommune ber Høyesterett sette en stopper for statens kamp for å hindre kommuner i å få refusjon av sykepenger for sykemeldte ordførere.
Ordfører Ove Silseth bør anses som arbeidstaker, og ikke frilanser mener advokat Gry Brandshaug Dale ved KS Advokatene som fører saken for Eide kommunen. Foto: Mari Fredriksen Eide

Er ordførere arbeidstakere eller ikke? Det har staten og Eide kommune med ordfører Ove Silseth (H) hatt flere omganger i retten for å avgjøre.

Silseth ble behandlet for kreft og var sykmeldt fra desember 2012 til februar 2013. Han fikk utbetalt lønn fra kommunen i sykmeldingsperioden. Kommunen krevde i januar refusjon for folketrygden. Nav avslo kravet og begrunnet avslaget med at en ordfører ikke er arbeidstaker. Silseth anket avgjørelsen, siden han mottok avslaget fra Nav, og vant i trygderetten.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.