Lot kritiske spørsmål fra varslere stå ubesvarte i ett år

Ledelse. Sykepleiere mistenkte sin egen sjef for å stjele medikamenter fra sykehjemmet. I mars i fjor varslet de. Men deres spørsmål om saken sto ubesvart helt til en politiker krevde svar fra etatsdirektør Helge Jagmann.
Etatsdirektør Helge Jagmann i Oslo kommunes sykehjemsetat, så det ikke som sin oppgave å svare på spørsmål fra tillitsvalgte. Foto: Vegard Venli.

I fjor varslet sykepleierne ved et av byens sykehjem om medikamentsvinn. Kommunal-Rapport.no har tidligere omtalt hvordan varselet fra sykepleierne ble håndtert av sykehjemsetaten i Oslo.

Etaten kalte inn institusjonssjefen som de ansatte mistenkte å stå bak, til et møte, for deretter å sende vedkommende tilbake til sykehjemmet for å undersøke saken nærmere.

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.