Tilbud til rådmannen: 0 kroner

Ledelse. Formannskapet i Spydeberg konstaterte torsdag at den avgåtte rådmannen ikke har krav på etterlønn, slik hun selv mener.
Ordfører Petter Schou har gitt tilbud til eksrådmannen om sluttvederlag som har blitt avvist. Nå foreligger det ikke lenger noe tilbud. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Heidi Vildskog sa opp som rådmann i Spydeberg i mai og sluttet 31. juli. Hun krevde samtidig etterlønn i 18 måneder, samt 93.600 kroner i studiestøtte – tilsvarende 1,9 millioner kroner totalt – under henvisning til arbeidsavtalen.

Her heter det at rådmannen har rett til en slik etterlønn forutsatt at hun står i jobben til ny rådmann etter sammenslåingen med fire nabokommuner er identifisert.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.