Sjekk sykefraværet i din kommune her

Ledelse. Det legemeldte fraværet blant kommuneansatte er nærmest uendret fra første halvår i fjor til første halvår i år. Ballangen kommer dårligst ut, Midsund er best. Sjekk de nyeste tallene for din kommune her.
Én av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte hver dag. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det legemeldte fraværet var på 7,5 prosent første halvår i år. Det er en marginal økning fra sykefrafraværet første halvår i fjor (7,4 prosent). Det viser sykefraværstallene som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal Rapport. Denne statistikken teller kun legemeldt fravær, og teller likt for hele landet.

Kommunene har vært «sykefraværsversting» sammenliknet med staten og det private næringslivet helt siden den første avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble signert i 2001. Partene i arbeidslivet ble enige om at sykefraværet totalt skal ned til 5,6 prosent, men det samlete fraværet var på 6,42 prosent i fjerde kvartal i fjor.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.