Vil ta opp snoking med KS

Ledelse. Nav-direktør Sigrun Vågeng vil diskutere reaksjonsformer ved datasnoking med KS, ettersom ulike regler gjelder statlig og kommunalt ansatte i Nav.
– Vi har nulltoleranse for uberettigete oppslag i Navs datasystemer, sier direktør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Lien

Seks Nav-ledere i Aust-Agder som er tatt for uberettigete oppslag i datasystemer som inneholder sensitive personopplysninger, er møtt med strenge sanksjoner.

Reaksjonen mot den sjuende lederen som er tatt i regelbrudd, og som er kommunalt ansatt, er ikke avklart.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.