Rådmann går – får etterlønn i 15 måneder

Ledelse. Tore-Jan Gjerpe har hatt sin siste arbeidsdag som rådmann i Berg kommune på Senja.
Ordfører Roar Åge Jakobsen (Sp) i Berg kommune ønsker ikke å kommentere etterlønnsavtalen kommunen nå har inngått med avgått rådmann Tore-Jan Gjerpe. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

I forrige uke signerte ordfører Roar Åge Jakobsen (Sp) og rådmann Tore-Jan Gjerpe sluttavtalen som gir Gjerpe etterlønn i 15 måneder. Han fratrådte stillingen sin ved utgangen av mai.

Spørsmålet om rådmannens arbeidsforhold har vært oppe til diskusjon som følge av en arbeidsmiljøundersøkelse presentert for kommunestyret under møtet i februar i år. I dette møtet ble det også fattet et vedtak hvor det heter: «Som en konsekvens av rapportens alvorlige beskrivelser av rådmannens trakassering av flere ansatte i sentraladministrasjonen, har kommunestyret kommet til den konklusjon at rådmannen ikke lenger kan fortsette i sin stilling».

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.