Ordfører kritisk til rådmannen

Leverandørdatabasen. Det blåser opp til storm i Troms-kommunen Karlsøy, etter at revisjonen avdekket at selskapet til en kommuneleder har fått millioner utbetalt gjennom direkteanskaffelser, samt at han selv skal ha tilrettelagt for oppdragene. Karlsøy-ordfører legger ansvar på rådmannen.
Karlsøy-ordfører Mona Pedersen (Felleslista) har kalt kommunestyret inn til ekstraordinært møte for å diskutere innkjøpsaken. Foto: Ola Solvang

Omfattende direkteanskaffelser, inhabilitet og mulige fordeler gitt en av Karlsøys kommuneledere blir tema på et ekstraordinært kommunestyremøte i Karlsøy 16. oktober.

Ifølge det interkommunale revisjonsselskapet KomRev Nord har en kommuneleder ved flere anskaffelser sittet på begge sider av bordet – først som tilrettelegger for oppdrag kommunen, dernest som oppdragstaker på leverandørsiden.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.