Kontrollutvalget anbefaler å politianmelde innkjøpsskandale

Innkjøp. - Saken er svært alvorlig når vi anbefaler kommunen å politianmelde. Det kan vel egentlig ikke blir mer alvorlig, sier Lenviks kontrollutvalgsleder Roger Hansen.
- De gjentatte og alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, herunder habilitetsregler, begrunner mistanke om straffeansvar, mener kontrollutvalget under Roger Hansens (Lenviklista) ledelse. Foto: Lisa Rypeng

«Kontrollutvalget finner at de gjentatte og alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, herunder habilitetsregler, begrunner mistanke om straffansvar, og at det er i kommunens interesse å få avklart mulig brudd på straffelovgivningen. Kontrollutvalget tilrår politianmeldelse», heter det i kontrollutvalgets vedtak i går, torsdag 15. februar.

Vedtaket er i tråd med sekretariatets innstilling. 8. mars skal kommunestyret si sitt om saken.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!