Ordfører ville stoppe oppsigelse av avtale om helsetjenester

Innkjøp. Både ordføreren og rådmannen i Lenvik skal ha forsøkt å påvirke kommunens kontraktsforhold med selskapet rådmannens sønn hadde en framtredende rolle i. Et selskap som fikk utbetalt nær 15 millioner kroner på 3,5 år.
Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) mener selv han er habil til å delta i kommunestyrets behandling av saken 8. mars. Foto: Lisa Rypeng

Torsdag vedtok kontrollutvalget i Lenvik følgende uttalelse:

“Kontrollutvalget finner at de gjentatte og alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, herunder habilitetsregler, begrunner mistanke om straffeansvar, og at det er i kommunens interesse å få avklart mulig brudd på straffelovgivningen. Kontrollutvalget tilrår politianmeldelse».

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.