Krever solid lønnsvekst

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Etter noen magre år, forventer arbeidstakerne i kommunesektoren et solid løft i lønnsoppgjøret som startet i dag. Unio åpner for å sprenge frontfagets ramme.
Forhandlingslederne i tariffoppgjøret i kommunesektoren: Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne, Steffen Handal i Unio, Tor Arne Gangsø i KS, Mette Nord i LO og Lizzie Ruud Thorkildsen i YS. Helt til høyre administrerende direktør i KS Lasse Hansen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS og de fire arbeidstakerorganisasjonene møttes i Kommunenes Hus i dag for å starte årets mellomoppgjør.

De siste par årene har det vært lite penger å forhandle om, men i år er den økonomiske rammen litt større. Frontfaget i konkurranseutsatt industri endte med en lønnsvekst på 3,2 prosent.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.