– Hvis dagens fylkeskommuner fjernes eller endres, må oppgavene fortsatt ivaretas. Vi bør fortsatt ha politikere som skal meisle ut en samfunnsretning basert på hva innbyggerne ønsker, mener Even Aleksander Hagen. Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger

Fylkeskommunens framtid

Debatt. Vi i fylkeskommunen arbeider med saker som berører mennesker i lokalsamfunnet hver eneste dag – enten de kjører på fylkesveier, tar buss, går på videregående skole eller opplever natur og kultur i nærmiljøet.
1.9 2016 09:11
For meg er det innbyggernes beste som teller mest.

Vi har hardtarbeidende folk i fylkeskommunen, som står på hver dag for å gjøre hverdagen til deg og meg litt lettere og litt bedre. Det handler om tetting av hull i veier, reparere hull i tenner og fylling av kunnskapshull i ungdoms utdanning.

Vi har dyktige ansatte som jobber for et bedre busstilbud og som hjelper gründere med å utvikle nye arbeidsplasser.

De fleste reflekterer nok sjelden over fylkespolitikere eller fylkesadministrasjon i hverdagen. Men alle kjenner til fylkesveier, videregående skoler og kollektivtransport. Folk kjenner også til Oppland fylke, og det er med stolthet vi sier vi er opplendinger.

Fylkeskommunens framtid er i utvikling, og det synes vi er spennende. Spørsmål om større kommuner, nye regioner og andre organiseringer er ikke noe nytt som Sanna Sarromaa løfter for oss. Vi har jobbet med dette i mange år, og ikke minst har vi jobbet hardt med spørsmålet om sammenslåing det siste året.

Jeg mener fylkeskommunen er den beste til å ivareta grensekryssende, regionale hensyn gjennom folkevalgt styring. Vi har for eksempel satt ambisiøse mål for et bærekraftig samfunn gjennom å si at Oppland skal være klimanøytralt i 2025.

Vi har lokal tilknytning, men skal samtidig evne å løfte blikket. Derfor mener jeg Sarromaa bommer i sin raljering med fylkeskommunen.

Hvis dagens fylkeskommuner fjernes eller endres, må oppgavene fortsatt ivaretas av noen. Vi må fortsatt ha fagfolk som jobber med videregående opplæring, tannhelse, kultur, kulturarv, kollektivtransport, fylkesveier og regional utvikling i enten kommuner, en «ny» fylkeskommune, region eller stat. Vi bør fortsatt ha politikere som skal meisle ut en samfunnsretning basert på hva innbyggerne ønsker.

Spørsmålet vi alle må stille oss, er hvem som skal ta oppgavene. Skal kommunene ta over den grensekryssende kollektivtransporten? Er det staten som skal ta vare på vår lokale kulturarv? Hvor skal beslutninger som er viktige for lokalsamfunnet vårt fattes? I Oslo, i Innlandet, i Oppland eller i den enkelte by eller bygd?

Dette er spørsmål vi har stilt og må fortsette å stille framover. Samfunnet er i stadig endring. Kommunene har vært gjennom krevende diskusjoner om sammenslåing, og nå er vi godt i gang med fylkeskommunens framtidige rolle. Dette er noe vi ikke tar lett på.

Vi inviterer alle til dialog og debatt og ser fram til alle innspill, det være seg dagens modell, en ny innlandsregion eller andre modeller. For meg er det ikke viktigst å bevare det bestående. For meg er det innbyggernes beste som teller mest.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!