Medlemmene av Vestfold SV får i år velge sin toppkandidat til Stortinget direkte, og de skal kunne stemme via mobil eller PC. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Historisk forsøk med uravstemning

Debatt. Vestfold SV prøver nå å brøyte ny vei for demokratisering av den partipolitiske nominasjonsprosessen.
31.8 2016 10:57
SV har i denne saken latt seg inspirere av det nye spanske partiet Podemos, som kjennetegnes av en stor grad av åpenhet og direkte deltakelse.

For første gang skal et fylkeslag i Norge velge sin 1.-kandidat direkte gjennom uravstemning, der hvert medlem har én stemme. Dette skal foregå elektronisk. Hvis det blir vellykket, kan det bli en modell ikke bare for øvrige fylkeslag i SV, men kanskje også for alle andre partier.

Den vanlige måten å velge sin(e) toppkandidat(er) i norske partier på, er gjennom en nominasjonsprosess som ender opp i et nominasjonsmøte. Slik er det også i SV.

Vi mener ikke at dette er udemokratisk. Vi mener imidlertid at det er metode som (ofte) ikke engasjerer bredt blant medlemmene. Mye er avgjort gjennom det forberedende arbeidet i nominasjonskomiteen. I tillegg er det nærmest kutyme at en sittende stortingsrepresentant gjenvelges. (Her har vi i år et interessant unntak i Vestfold Ap – men det er et unntak.)  Det er dessuten ofte en lukket prosess for velgerne. Mange har kritisert dette.

SV har i denne saken latt seg inspirere av det nye spanske partiet Podemos («Vi kan») – et parti som har vunnet fram i Spania på bekostning av de etablerte partiene, og som kjennetegnes av en stor grad av åpenhet og direkte deltakelse – ikke minst elektronisk. Partiet legger viktige politiske spørsmål direkte ut til uravstemning via sms, en idé også SV smaker på dersom forsøket i Vestfold SV blir vellykket, ifølge partisekretær Kari Elisabeth Kaski.

Hva skal til for at forsøket faktisk blir vellykket?

Medlemmene må delta. I en «normal» nominasjonsprosess kan en vel regne med at kanskje 20 prosent av medlemmene deltar – i lokallaget og på nominasjonsmøtet. Ved en uravstemning bør vi oppnå en deltakelse på minst det dobbelte.

Det andre suksesskriteriet er selve elektronikken. Selv om enkelte medlemmer får delta per post fordi vi ikke har deres mobilnummer eller e-postadresse, vil ca. 90 prosent delta via nett eller mobil. De vil da få tilsendt en kode som gjør at de kan logge seg inn og stemme.

Her skal bare legges til at resten av lista, fra plass to til 13, vil bli vedtatt på et ordinært nominasjonsmøte 1. november. Det er kun 1.-plassen som skal til uravstemning. Alle som har betalt kontingent til Vestfold SV innen 15.9. har stemmerett.

SV har i løpet av våren ved flere meningsmålinger kapret et stortingsmandat i Vestfold. Ved et resultat bedre enn ca. 4,5 prosent, er sjansene reelle for dette. Det kan altså være en framtidig stortingsrepresentant som stemmes fram gjennom dette historiske forsøket.

Etter at nominasjonskomiteen i Vestfold SV fikk innspill på hele sju kompetente og aktuelle kandidater til 1.-plassen, har komiteen gjennom intervjuer funnet fram til tre som skal konkurrere om medlemmenes støtte.

Uravstemningen starter 16.9. Om ingen får over 50 prosent av stemmene i første omgang, vil de to med flest stemmer gå til en omgang to. Det kan også dukke opp andre navn – regelverket som er utarbeidet av SV sentralt tillater såkalte «signaturkandidater» å stille opp. Det er kandidater med underskrifter fra minst 10 prosent av medlemmene i fylkespartiet. De må i tilfelle ha meldt seg innen 2. september.

Kandidatene skal nå gjennom tre åpne valgmøter der de skal presentere seg. Møtene er åpne for medlemmer og sympatisører av Vestfold SV, og dessuten for mediene. Det blir full anledning til å spørre ut kandidatene.

Terningen er kastet. Nå gjenstår det å se om dette blir så vellykket som vi håper!

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!