Kistefossdammen barnehage i Asker kan bli det første offentlige plusshuset i Norge, dvs. at bygget skal produsere mer strøm enn det bruker. Illustrasjon: Christensen & Co. Arkitekter

Asker er et forbilde

Debatt. Noen må være først, og det koster litt mer å gå foran. Derfor er det viktig å støtte opp om de som faktisk gjør det.
6.3 2017 08:27
Klimavennlige investeringer koster noe mer i investeringsfasen, men har ofte lavere livsløps-kostnader.

Asker kommune har høye ambisjoner i klima- og energiarbeidet. Nå materialiserer ambisjonene seg blant annet i Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall, som begge er forbildeprosjekter i FutureBuilt, et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

I Asker er målene å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk sammenliknet med konvensjonelle løsninger. Dette sparer de penger på blant annet gjennom grønn lånefinansiering i Kommunalbanken og tilskudd fra Enova.  

Vi i Kommunalbanken er stolte av å være med på laget gjennom å finansiere byggene med vår grønne rente. Klimaambisjoner kan koste litt ekstra i investeringsfasen, men det er så viktig at kommunene tør å velge de ambisiøse prosjektene, slik Asker har gjort. Derfor velger vi å være med på å dekke inn noe av merkostnaden sammen med andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet.

Kommunalbankens grønne lånefinansiering på totalt 380 millioner kroner gir en besparelse i rentekostnader på 380.000 kroner bare det første året. I løpet av de ti første årene av lånets løpetid vil kommunen ha spart 3 millioner kroner i dagens kroneverdi.

Kistefossdammen barnehage ligger an til å bli det første offentlige plusshuset i Norge, det vil si at bygget skal produsere mer strøm i løpet av et år enn det bruker. Dette skal barnehagen klare gjennom å ha 300 kvadratmeter med solceller på taket og jordvarmebrønner i grunnen.

Holmen svømmehall har liknende løsninger: Solcellepaneler på tak og vegger, energibrønner, og mange energibesparende tiltak. Det er brukt lavutslippsbetong i konstruksjonen, noe som bidrar til å redusere utslippene fra materialbruken. Begge prosjektene skal stå klare i løpet av våren 2017.

Klimavennlige investeringer koster noe mer i investeringsfasen, men har ofte lavere livsløpskostnader. Dessuten spiller kommunene en svært viktig rolle i å redusere nasjonale klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen.

Ønsker du også at din kommune skal være en foregangskommune? Da kan du vite at det er flere som ønsker å støtte dere!

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.