Behovet for aktivitetstilbud til eldre med demens er allerede i dag mye større enn tilbudet, skriver Lisbet Rugtvedt. Illustrasjonsfoto: Colourbox

32.000 uten dagtilbud

Debatt. Erfaringene med å overlate til kommunene å bygge ut dagaktivitetstilbud, er nedslående. Personer med demens bør få en individuell rett til aktivitetstilbud på dagtid.
7.4 2017 08:40
Etableringen av dagaktivitets-tilbud har gått med museskritt.

Aktivitet er viktig for å skape et godt innhold i hverdagen, sikre best mulig helse og ta vare på det friske hos den enkelte. Det er også viktig for de pårørende, ikke minst for dem som er i arbeid.

Tallene fra Samdata, som Kommunal Rapport skrev om nylig, viser at selv om noen kommuner gjør en god jobb, er det altfor stor variasjon i tjenestetilbudet på demensområdet. Helsedirektoratets statistikk viser tydelig hvor store ulikheter det er i aktivitetstilbudet til personer med demens som bor hjemme. Men problemet er enda større enn disse tallene viser!

Kartlegging som tidligere er utført av Kompetansetjenesten Aldring og helse, viser at sju av ti kommuner har tilbud om dagaktivitet. Men den viser også at dette kun gjelder 17 prosent av alle hjemmeboende med demens.

Over 77.000 har demens i Norge, og vi kan anta at omtrent halvparten av dem bor i eget hjem. Det vil si at 32.000 mennesker som har demens er uten et aktivitetstilbud på dagtid.

Dette gjør situasjonen dobbelt bekymringsfull. Ikke bare er dagaktivitetstilbudene ujevnt fordelt, de er også knapt tilgjengelige for de mange som kan ha nytte av dem.

Etableringen av dagaktivitetstilbud har gått med museskritt. Mye av pengene som har vært bevilget til dette i Stortinget, er blitt omfordelt til andre saker, fordi kommunene ikke har benyttet midlene. Disse midlene må kommunene ta ansvar for å sette i bruk, for en bedre demensomsorg.

Behovet er mye større enn tilbudet allerede i dag, og dessverre er det mye som tyder på at mange kommuner ikke helt har oppdaget hvor stor oppgave demensomsorgen vil bli framover. Fra 2020 må vi regne med en dobling i demensforekomsten fram mot 2040, fordi det blir stadig flere eldre i befolkningen. 

Dagaktivitetstilbud er beskrevet som den manglende delen i omsorgstjenesten, og utviklingen av tilbudet har vært prioritert både i Demensplan 2015 og 2020. Tiltaket skal lovfestes fra 2020, slik at kommunene får en plikt til å ha et slikt tilbud. Men dette vil ikke innebære at alle de som i dag mangler et tilbud i dag, får det. Skal vi få til det, må den enkelte få en individuell rett til aktivitetstilbud på dagtid.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!