Virke oppfordrer alle kommuner til å bli med i Miljøfyrtårn-ordningen for å stimulere til miljøbevisste og framtidsrettete virksomheter.

Alle kommuner bør bli med

Debatt. Hvis alle kommuner blir med i Miljøfyrtårn-ordningen, vil det sikre bred konkurranse om oppdrag og stimulere til miljøbevisste virksomheter.
8.5 2017 08:08
Bedriftene i kommuner som ikke er Miljøfyrtårn, får dårligere konkurranse-betingelser enn bedrifter i andre kommuner.

En ny forskriftsbestemmelse som næringsminister Monica Mæland nylig la fram, skal bidra til at stat og kommune tar hensyn til klima og miljø ved kjøp av varer og tjenester.

Den fornyete anskaffelsesforskriften utvider oppdragsgivers adgang til å kreve at leverandørene oppfyller visse miljøledelsessystemer eller -standarder. Denne retten har tidligere vært begrenset til kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeid, men oppdragsgiver kan nå kreve at også leverandører av varer skal oppfylle slike standarder. 

Virke mener det er positivt og nødvendig at det offentlige kan stille krav til miljøbevissthet hos leverandørene. Det er imidlertid viktig at kravene ikke medfører diskriminering av små og mellomstore bedrifter. 

Etter dagens ordning kan en oppdragsgiver velge å kreve at tilbydere oppfyller ISOs miljøledelsesstandarder eller tilsvarende. ISO-sertifisering er imidlertid kostbart og krever mye tid. For mange små og mellomstore bedrifter kan kostnaden til ISO-sertifisering framstå som uforholdsmessig stor, slik at man velger å avstå fra å levere anbud. Krav om ISO-sertifisering kan i slike tilfeller ha en skjult diskriminerende effekt.

Oppdragsgiver er tjent med at flest mulig deltar i anbudskonkurransene. Det er derfor uheldig om krav til ISO-sertifisering skulle medføre at færre deltar i anbud. Anskaffelsesforskriften begrenser ikke oppdragsgivers valgmuligheter til kun å gjelde ISO-sertifisering. Oppdragsgiver kan også velge andre standarder, for eksempel Miljøfyrtårn-ordningen. 

Miljøfyrtårnordningen er en vesentlig rimeligere ordning enn ISO-sertifisering, og bør etter vår mening være en kostnad alle bedrifter velger å ta, uavhengig av deltakelse i anbud eller ikke. Etter vårt skjønn medfører også Miljøfyrtårn-ordningen i det vesentligste samme miljøbeskyttelse/hensyn som ISO 14001-sertifisering.

Miljøfyrtårnordningen skiller seg fra ISO ved blant annet å ha predefinerte bransjekriterier, noe som gjør det til en enklere og mindre ressurskrevende sertifiseringsprosess, særlig for små og mellomstore virksomheter.

For å sikre bredest mulig konkurranse, som ikke diskriminerer mindre virksomheter, mener derfor Virke at oppdragsgivere må åpne for flere løsninger, og at Miljøfyrtårn vil være en god ordning for mange norske virksomheter. 

En annen viktig forskjell fra ISO, er at Miljøfyrtårn-ordningen sertifiserer gjennom kommuner som tredjepart. (Slik sett er Miljøfyrtårn også kommunenes eget redskap for å bidra i det grønne skiftet.) Det er derfor kun tilgjengelig for bedrifter i de kommunene som har fattet politisk vedtak om å være med i Miljøfyrtårn-ordningen.

I dag er ca. 300 kommuner med i ordningen. Det innebærer at mer enn en firedel av alle kommunene ikke er med. Bedriftene i disse kommunene kan ikke uten videre bli Miljøfyrtårn og får derfor etter vårt skjønn dårligere konkurransebetingelser enn bedrifter i andre kommuner.

Virke oppfordrer derfor alle kommuner til å bli med i Miljøfyrtårn-ordningen for å stimulere til miljøbevisste og framtidsrettete virksomheter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.