Et påbud fra Datatilsynet om å stanse en e-postgransking i Grimstad kan ankes, skriver Petter Gottschalk. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Datatilsynets tomme trussel kan omgås

Debatt. Det er helt vanlig å gjennomføre e-postanalyse ved intern gransking.
2.8 2017 09:29
Det er svært viktig at Grimstad kommune kommer til bunns i de ulovlige direktekjøpene.

Kommunal Rapport skriver at Datatilsynet vil stoppe e-postgransking i Grimstad kommune.

I det som etter hvert har utviklet seg til årets såpeopera i 2017 om gransking av ansattes e-post, meldte Datatilsynet seg på. I brevet 5. juli skriver Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, at dersom «kontrollutvalget ikke vil stanse gjennomføringen av innsyn i e-post, vurderer vi å gripe inn i saken med et forbud».

Et forbud fra Datatilsynet kan ankes. En bot fra Datatilsynet kan ankes. Et eksempel er Gjensidige forsikring, som fotograferte mistenkte forsikringssvindlere. Boten fra Datatilsynet ble opphevet.

Det er helt vanlig å gjennomføre e-postanalyse ved intern gransking. Her er noen eksempler:

 • Wiersholm skriver i sin granskingsrapport om Adecco at «det er i granskingen ikke funnet noen e-post eller andre bevis for at konsernsjefen ble orientert».

 • BDO skriver i sin granskingsrapport om Betanien at «normalt er elektronisk lagret informasjon (e-post kommunikasjon mv.) en vesentlig kilde til informasjon i en gransking».

 • Hjort skriver i sin granskingsrapport om DNB at «i tillegg til de dokumenter som er blitt oversendt fra DNB, har Hjort foretatt sikring av og søk i elektronisk lagrede dokumenter i DNBs norske databaser, både på fellesområder og i personlige e-postkasser mv.»

 • BDO skriver i sin granskingsrapport om Fadderbarnas Fremtid at «vi i vår gjennomgang av det elektroniske arkivet til FaF (har) identifisert e-post korrespondanse mellom kontraktspartene vedr. inngåelse av de nevnte kontrakter på tidspunktene før disse ble inngått».

 • PwC skriver i sin granskingsrapport om Forsvarets logistikkorganisasjon at «mye av korrespondansen mellom SAS og UD har løpende foregått på e-post og deler av korrespondansen er slettet og lar seg ikke gjenopprette».

 • Deloitte skriver i sin granskingsrapport om Norsk Tipping at de har gransket «e-poster som er gjort tilgjengelige av Norsk Tipping».

 • KPMG skriver i sin granskingsrapport om Politiets utlendingsenhet at de har analysert «e-postlogg».

 • PwC skriver i sin granskingsrapport om Rana kommune at «våre undersøkelser er basert på dokumentinnsamling, regnskapsundersøkelser, analyser, intervjuer og sikring og analyse av e-post».

 • KomRev Nord skriver i sin forvaltningsrevisjon om Skjervøy kommune at innsamlet dokumentasjon består blant annet av «e-postkorrespondanse mellom personer i ledende posisjoner i ovennevnte kommunale aksjeselskap og relaterte private selskap/aktører».

 • Deloitte skriver i sin granskingsrapport om Telenor at «the total amount including e-mail, electronic documents in other formats, and documents converted from paper …».

 • Nergaard skriver i sin granskingsrapport om Troms Kraft at «av dette ble det sortert ut over 4000 GB med e-postfiler og vedlegg».

Den tomme trusselen fra Datatilsynet kan omgås ved at Grimstad kommune benytter seg av «arbeidsgivers rett til å gjennomsøke, åpne eller lese epost», slik advokatfirmaet Thommessen har anbefalt.

Det er svært viktig at Grimstad kommune kommer til bunns i de ulovlige direktekjøpene av helsetjenester for til sammen hundre millioner kroner.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!