Kommunene må løfte blikket og erkjenne at det trengs gode, hjemmebaserte tjenester samtidig som man må bygge gode og trygge sykehjem, mener Pårørendealliansen. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB scanpix

Ja takk til både hjemmetjenester og sykehjem

Debatt. Det er mulig å to tanker i hodet samtidig i arbeidet med å videreutvikle eldreomsorgen.
11.9 2017 09:01
Det er ikke mulig å basere seg på at kun én løsning skal passe for alle syke eldre og deres pårørende.

Borgny Irene Nygaard (Pensjonistpartiet Hamar) imøtegår en artikkel i Kommunal Rapport 17.08.17 med den prangende overskriften på forsiden: «Dropp maset om sykehjem».

Og videre: «Eldrebølgen må møtes med mer hjemmetjenester, ikke flere sykehjemsplasser».

Pårørendealliansen er glad Nygaard tar opp dette temaet og stiller oss bak mange av hennes innspill om utfordringene med bare å satse på ett kort, nemlig hjemmebaserte tjenester og ikke bygge sykehjemsplasser.

Vi mener det er mulig å ha to tanker i hodet på én gang når man skal videreutvikle eldreomsorgen. At mange ønsker å bo hjemme og få god støtte er bra, og vi heier fram de kommunene som styrker denne tjenesten.

Samtidig vet vi at når sykdom virkelig rammer, har mange eldre behov for mer hjelp omsorg og støtte i det daglige enn det hjemmetjenesten makter.

Vi vet også at de eldre blir sendt hjem fra sykehus raskere og er ofte sykere enn tidligere når de kommer på sykehjem. Hjemmetjenesten er ofte ikke rigget til å ivareta alle behovene til den hjelpetrengende, og da forventes det at de pårørende trår til, og det gjør de jo.

Det estimeres at 800.000 personer er i en pårørendesituasjon til enhver tid og yter 110.000 årsverk, nesten like mye som de ansatte i helsesektoren i kommunene. 

De hjelper syke og eldre, kombinert med sitt eget liv, jobb og familie. De hjelper barn og barnebarn, ektefeller og samboere.

Mange pårørende prøver å få nok hjelp når mann, mor eller bestefar langsomt sykner hen eller havner på en karusell av innleggelser fram og tilbake mellom sykehus, korttidsopphold eller avlastning.

Pårørende tilkalles dag og natt, settes opp til avtaler som ingen har spurt om passer for dem, med jobben deres eller ut fra hvor de bor.

Når man sier «Dropp maset om sykehjem» er det kanskje denne gruppen som man sikter til og som «maser»? I stedet kan man kanskje se litt på årsak til «maset»?

Pårørendealliansen gjennomførte i 2016 en undersøkelse blant pårørende som fikk 3.127 svar. Her er noen av nøkkelfunnene:

  • 92 % er kvinner

  • 6 av 10 bor sammen med en de er pårørende til

  • 25 % yter omsorg 30 timer eller mer i uken

  • Pårørende hjelper til med økonomi, saksbehandling, praktisk bistand, gir medisinsk hjelp, sjåfør og følgetjenester, samt å motivere og oppmuntre

  • Kun 12 % fikk omsorgslønn, med snitt på 154 kr timen

  • 49 % er i heltidsstilling, 19 % i deltidsstilling kombinert med pårørendeomsorgen

  • Mange bruker opp helger, ferier og avspasering til å hjelpe

  • Egenmeldinger, sykemelding over og under 14 dager er benyttet av hhv. 20 og 25 % av pårørende

  • 74 % opplever at de får dårlig egenhelse etter hvert som tiden går

  • Mange sier nei til forfremmelse, går ned i stilling eller slutter å jobbe

De som «maser» innen eldreomsorgen, opplever at de skal fylle omsorgsbehovet når de eldre ikke får nok tjenester hjemme. «Maset» oppstår fordi man ser at dette ikke strekker til, og at man ikke klarer å hjelpe mer enn jobb, helse og familie holder. Samtidig ser mange at deres eldre ikke får tilstrekkelig hjelp.

Vi spør oss: Satser kommunene på at det er de pårørende som skal fylle gapet mellom den omsorgen som ytes av kommunen og økende behov som ikke dekkes opp?

Her må kommuner løfte blikket og erkjenne at det trengs gode, hjemmebaserte tjenester samtidig som man må bygge gode og trygge sykehjem. Både eldre og pårørende må føle trygghet for at den syke eldre blir ivaretatt, og at den siste delen av livet blir avsluttet på en verdig måte for alle parter.

Sats gjerne på hjemmebasert og gode sykehjemsplasser, for begge deler trengs. Det er ikke mulig å basere seg på at kun én løsning skal passe for alle syke eldre og deres pårørende. Derfor arbeider Pårørendealliansen også for at man på kommunalt nivå og på nasjonalt plan har en strategi for hvordan samarbeide med pårørende og få gode løp for alle parter – både de som maser og de som det mases for! 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.