– Vi i Halden kommune vil fortsette å rendyrke våre roller og vår styringsform, skriver ordfører Thor Edquist. Foto: Magnus K. Bjørke

Slik har vi rettet opp Halden

Debatt. Hva kan Halden dele med Olympiatoppens prestasjonsklynge? Jo, vi har begge snudd elendige resultater til meget gode, hovedsakelig ved å dyrke god rolleforståelse.
22.12 2017 09:41
Det er ingen forskjell på å lede Norges idrettsforbund, Olympiatoppen, en bedrift av en viss størrelse og en kommune.

Mange lokalpolitikere misforstår hvilken oppgave de tar på seg, når de kommer inn i kommunestyrer. Da kan det gå som det gikk i Halden, hvor «kvasiparlamentarisme» førte kommunen utfor stupet.

Mange kommuner kan drive mye bedre og sunnere enn de gjør i dag. Nøkkelordene for å klare det, er etter min mening rolleforståelse og et skarpt skille mellom politikk og administrasjon.

29. november holdt Jarle Aambø, tidligere mangeårig leder av Olympiatoppen, et meget interessant foredrag om hvordan bygge prestasjonskultur på NCE Smart Energys partnerkonferanse i Halden.

Jeg fikk gleden av en lengre samtale med Aambø, nå leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge, om læring og det å dele læring og kunnskap med andre, om topp-prestasjoner i idrett, kultur, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Samtalen med Aambø bekreftet på en god måte det jeg nok har hevdet helt siden jeg ble ordfører i 2011: Det er ingen forskjell på å lede Norges idrettsforbund, Olympiatoppen, en bedrift av en viss størrelse og en kommune.

Ledelsesfilosofien er den samme, og det meste er likt – hvis man vil ha resultater.

Jeg fortalte Jarle Aambø om hvordan Halden kommune klarte å bli en «Terra-kommune», med ni år på Robek og Norges største opparbeidete underskudd noensinne – uten å ha vært med i Terra-skandalen. I mine øyne skyldtes det hovedsakelig rolleblanding og mangel på fokus på hvor viktig rolleforståelse er.

Vi rettet opp skuta på noen få år. Snudde minus til pluss, fra – 144 millioner kroner i 2011 til + 73 millioner i 2016, hovedsakelig ved lederopplæring og å dyrke rolleforståelse i alle ledd, men selvfølgelig også bærekraftige politiske vedtak og bruk av sunn fornuft av oss som sitter i styret som folkevalgte.

«Det er som det var for oss, det», sa Aambø. Og fortsatte med å fortelle at etter at norsk idrett lå nede med brukket rygg midt på 80-tallet, ble det tatt store grep i Olympiatoppen og i norsk idrett generelt.

«Vi rendyrket våre roller», sa Aambø, «og trente på å holde oss til de og ikke gjøre andres oppgaver».

Han fortsatte: «Da de idrettspolitiske avgjørelsene var tatt av styret og retningen satt, tok administrasjonen over og satte dem ut i livet. Og trenere fikk være trenere og lagledere, uten å gå hverandres bed. Da vi lyktes med å rendyrke rollene, ja, da kom resultatene».

Noen vil nok stusse over at han brukte ordet politikk. Men det er nettopp det som viser at å drive idrett, firmaer og kommuner er veldig likt, for alle driver med politikk; idrettspolitikk, næringspolitikk eller lokalpolitikk.

Politikk kommer fra det greske ordet «politikos», og er et ord for den virksomheten innen et sosialt system som skal sette mål, prioritere og fordele verdier – kort fortalt: Peke ut retningen.

Når det er gjort, er politikken ferdig med sitt arbeid, både bedriftsmessig, innen idretten og i en kommune – bortsett fra å følge opp at vedtakene blir gjennomført, noe vi i Halden har utviklet et eget system for.

Når retningen er satt, overtar administrasjonen for å gjennomføre vedtakene. Det er når man kommer til dette punktet at rolleforståelse virkelig blir viktig.

Skal man få en dyktig og effektiv administrasjon og dyrke fram gode ledere i kommuner, firmaer eller innen idrett, må de få ansvar for oppgavene og myndighet til å utføre dem. For myndighet og ansvar hører nøye sammen og er to ord som ikke kan skilles fra hverandre. Man kan ikke gi ansvar uten myndighet eller motsatt.

Hvis noen fra et styre, det være seg i Idrettsforbundet, Norsk Hydro eller i Halden kommune, blander seg inn i den administrative oppfølgingen av et vedtak, fratar man en leders naturlige ansvar for den oppgaven. Resultatet blir at ingen egentlig tar ansvar for utførelsen.

Vi i Halden kommune vil fortsette å rendyrke våre roller og vår styringsform, og vi vil søke nærmere samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge, for å lære av de beste til å bli enda bedre. Halden er for øvrig allerede representert i denne klyngen med Smart Innovation Norway.

Andre som har forstått viktigheten av å lære av hverandre, av de beste og deltar i nevnte klynge, er i tillegg til Idrettsforbundet og Olympiatoppen forskjellige aktører som Akershus fylkeskommune, NRK og arkitektfirmaet Snøhetta.

For oss folkevalgte i Halden kommune er dette arbeidet, og denne styringsformen, mest sannsynlig det viktigste bidraget vi kan gi for å nå politikkens mål om at Halden skal bli Norges mest innovative kommune. Noe vi er på god vei til å bli.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.