Ola Elvestuen (V) overtok nylig som klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen (H). Med Venstre i regjeringen, vil klimaarbeidet bli styrket, håper KS Bedrift. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Grønnere omstilling med ny klimaminister?

Debatt. KS Bedrift har store forventninger til at Venstre vil føre grønn politikk i regjering.
30.1 2018 08:10
Om tiltakene i plattformen er nok for å realisere målet om mer gods på sjø, gjenstår å se.

Det er positivt at regjeringsplattformen inneholder formuleringer om vannkraft, Norge som foregangsland innen grønn, sirkulærøkonomi og mer gods langs sjøveien.

De kommunale avfallsselskapene står klare til å være med på det grønne skiftet, men det trengs politiske grep.

Det er bra at Jeløy-plattformen slår fast at «at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.» Det fordrer at det etableres ordninger slik at avfallsbedriftene kan investere i topp moderne sorteringsanlegg, slik at vi utnytter ressursene enda mer effektivt i tråd med nettopp sirkulærøkonomisk tenkning.

Spesielt kreves dette når det nå skal sorteres og gjenvinnes mer plast og matavfall fra husholdninger og liknende avfall fra næringslivet.

Energibedrifter produserer og forsyner hele vårt langstrakte land med ren energi. Men det er et potensial for å produsere langt mer vannkraft her til lands. Men da må skattetrykket innenfor denne sektoren reduseres betraktelig, slik at vi får reinvesteringer i eksisterende vannkraftanlegg.

KS Bedrift er svært tilfredse med at den nye regjeringen vil sette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft. Vi antar at kraftbransjen får mange plasser rundt dette bordet, og at resultatene vil bli at skattetrykket på sektoren reduseres.

Sjøveien er grønn, sikker og vedlikeholdsfri. Det er et stort potensial for utslippsreduksjoner i transportsektoren. Det er bra at regjeringen vil videreføre insentivordningen for nærskipstransport for å bidra til økt volum av gods over til sjøtransport. Våre medlemshavner ønsker å bidra gjennom reduksjoner i egne utslipp og ved å bli energisentre for land- og sjøtransport.

Det er gledelig, men også en selvfølge at regjeringen vil følge opp vedtakene i NTP om å etablere en tilskuddsordning for mer effektive og miljøvennlige havner.

Om tiltakene i plattformen er nok for å realisere målet om mer gods på sjø, gjenstår å se. Det er i alle fall en start.

Vi mener at Norge trenger en klimavennlig politikk, og håper at den utvidete regjeringen vil styrke klimaarbeidet i Norge og internasjonalt. Medlemmene til KS Bedrift er klare til å bidra i klimadugnaden!

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!