Hatytringer brer om seg generelt, godt hjulpet av sosiale medier og kommentarfelt på nett, påpeker KS-leder Gunn Marit Helgesen. Illustrasjonsfoto: Stian L. Solum, NTB scanpix

Kunnskapsløst av Kommunal Rapport

Debatt. Det ikke er grunnlag for å påstå at KS er fraværende når det gjelder trusler og trakassering av folkevalgte.
24.1 2018 10:31
Trakassering er et stort samfunnsproblem som det ikke finnes noen enkel løsning på.

Kommunal Rapport retter på lederplass 18. januar skarpe skyts mot KS for ikke å ha tatt ansvar i spørsmålet om trusler og trakassering av folkevalgte. Det må skyldes manglende kunnskap om hva KS både gjør og har gjort.

Vi har holdt oppmerksomheten rundt denne problematikken oppe i flere år og i mange sammenhenger. Det har vært viktig for oss å framholde at utryggheten som følger av trusler og trakassering av folkevalgte ikke bare er en alvorlig sak for den enkelte politiker, men også for vårt politiske system og demokratiske prosesser.

KS samarbeider med de andre nordiske landene som har omtrent den samme situasjonen som vi har i Norge.

Våre egne så vel som andres undersøkelser, viser omtrent det samme: At trakassering er et stort samfunnsproblem som det ikke finnes noen enkel løsning på. Hatytringer brer om seg generelt, godt hjulpet av sosiale medier og kommentarfelt på nett. Ytringene er rettet mot politikere og andre samfunnstopper mer enn mot andre, og kan i en del tilfeller være svært grove.

Vi er engasjert gjennom deltakelse i den årlige Migrasjonsdagen, hvor søkelyset spesielt er rettet mot folkevalgte med innvandrerbakgrunn. Dette er en gruppe politikere som kan være ekstra utsatt for hatytringer. KS har også et godt samarbeid med politiet og PST om håndtering av ulike typer trusler og trakassering.

Temaet trusler og trakassering er del av KS’ folkevalgtopplæring, som er et tverrpolitisk tilbud de fleste kommuner og fylkeskommuner benytter seg av. Der kan vi også skreddersy et opplegg for kommuner som ønsker å fordype seg i problematikken.

I møte med våre folkevalgte har vi imidlertid ikke registrert noen etterspørsel etter dette tilbudet eller andre tiltak de måtte trenge. Kanskje skyldes det at de ser at KS har et stort engasjement i saken, og samtidig erkjenner at det er svært lite KS kan gjøre for å avskaffe dårlig oppførsel i befolkningen.

Folkevalgte kan også dra nytte av den reviderte veilederen for varsling som KS lanserte i høst. Arbeidet med å utarbeide rutiner for varsling bør gå hånd i hånd med arbeidet for å utvikle en åpen ytringskultur i kommuner og fylkeskommuner.

Eksemplene over viser at det ikke er grunnlag for å påstå at KS er fraværende på dette feltet, slik Kommunal Rapport ønsker å gi inntrykk av.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!