Den nye «mobbeloven» må gi et reelt rettsvern for barn og unge, skriver Lasse Knutsen. Illustrasjonsfoto: Hung Ngo

Ny «mobbelov» må endre handlinger og holdninger

Debatt. Tiden er inne for å slutte å godta skolenes ansvarsfraskrivelse og dårlige holdninger til mobbing.
15.1 2018 13:33
Gode skoler har ansatte som handler raskt og riktig når mobbing oppdages.

Gjennom forsking vet vi at mobbing kan ha negativ virkning på elevenes læringsutbytte og trivsel, fullføring av videregående opplæring og kan skade deres psykiske og fysiske helse. I ytterste konsekvens kan mobbing føre til at barn og unge tar selvmord.

Den nye «mobbeloven» som kom i august 2017, forteller skolene at de har en tydelig plikt for å forhindre mobbing.

Den nye loven må gi et reelt rettsvern for barn og unge. Tiden er inne for å slutte å godta skolenes ansvarsfraskrivelse og dårlige holdninger til mobbing. Alle ansatte må være modigere på elevens vegne; fra rektor, lærer og renholdsbetjent til driftspersonell osv.

Barn i Norge velger ikke om de skal ha grunnskoleopplæring. Eleven og foreldrene må derfor være trygge på at skolen stopper mobbingen så raskt som mulig hvis mobbing skjer. Skolen kan ikke gjemme seg bak at regelverket er komplekst. Er det vanskelig, må skolen skaffe seg kunnskap. Dette er et lederansvar.

Gode skoler prioriterer forebygging, og jobber målrettet for å hindre at mobbing og andre krenkelser skjer. De gir oppmerksomhet om temaet og kunnskap.

På gode skoler har de ansatte oppdatert kunnskap om mobbing og trening i å avdekke og stoppe mobbing. Skolen snakker med elevene om hva mobbing er, og hvordan det håndteres.

Gode skoler har ansatte som handler raskt og riktig når mobbing oppdages. De oppfyller plikten de har til å sette inn tiltak hvis de oppdager eller har mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på skolen. Denne aktivitetsplikten inneholder en oppskrift på hvordan man håndterer en mobbesak. Alle ansatte må kjenne den, og rektor har ansvar for at de gjør det.

Gode skoler setter inn kunnskapsbaserte tiltak mot mobbing, ikke bare mot den som er utsatt, men mot miljøet og andre elever. De hører elevene om hva som kan være aktuelle tiltak for å løse en sak, og evaluerer tiltakene sine. Er gode skoler i tvil om tiltak, velger de tiltak som beskytter elever som har blitt utsatt for mobbing.

Gode skoler gir seg ikke før saken er løst. Å stoppe mobbing krever ansatte som er sitt ansvar bevisst. Skolen skal ikke skyve ansvaret over på andre.

Den nye loven vil være krevende for skolene. Dessverre har mange unge og foreldre opplevd ansvarsfraskrivelse fra skolene i mobbesaker. Den nye loven kan ses som en gavepakke til skolene, i form av at man nå kan starte på nytt og fremme gode holdninger og verdier.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.